Snabbprotokoll från kommunfullmäktige 10 april

Här kan du läsa snabbprotokoll från kommunfullmäktiges sammanträde den 10 april. Ändring i principbeslut avseende alkoholservering i Stenungsund Arena Under onsdagens sammanträde beslutade kommunfullmäktige att ändra sitt beslut den 21 mars 2016 § 64 om att inte tillåta alkoholservering i Stenungsund Arena.Kommunfullmäktige beslutade att undanta den befintliga restaurangdelen i principbeslutet.Kommunfullmäktiges beslut innebär

Vinnare av Byggnadspriset 2018

Vinnare av Byggnadspriset 2018

I veckan fick vinnarna av Byggnadspriset 2018 ta emot sitt pris från Morgan Andersson (S), ordförande i tekniska myndighetsnämnden. Byggnadspriset gick till ett enbostadshus på fastigheten Strandnorum 1:162. Motiveringen "Strandnorum 1:162 är en byggnad med ambitioner. Planlösningen har en dynamisk form som likt en vinge fångar upp landskapets dynamik. Kök och vardagsrum

Ska vi byta kläder med varann?

Ska vi byta kläder med varann?

Den årliga klädbytardagen går av stapeln på kulturhuset Fregatten lördag den 6 april. Då är det återigen dags för den uppskattade möjligheten att kunna ge nytt liv åt kläder som du inte längre använder. Ta med max tio fina, rena plagg och ta chansen att hitta något nytt bland de hundratals

Digital signering ökar patientsäkerheten

Digital signering ökar patientsäkerheten

Från papper och penna till digital app - nu färdigställer Stenungsunds kommun arbetet med att införa digital signering inom sektor Socialtjänsts alla vård- och omsorgsverksamheter. Sista införandet sker den 3 april. Syftet med förändringen är att öka patientsäkerheten för personer inskrivna i hemsjukvården samt att underlätta för medarbetare. Tidigare har medarbetarna

Träffa kommunens energi- och klimatrådgivare

Träffa kommunens energi- och klimatrådgivare

Våren är här och många har funderingar kring solceller- och andra energirelaterade frågor. Nu har du möjlighet att träffa kommunens energi- och klimatrådgivare vid två arrangemang, ett för bostadsrättsföreningar eller flerbostadshusägare och ett för dig som privatperson. Mässan Fastighet 2019 - Träffa bostadsrättsföreningen som satsar för miljön På mässan Fastighet 2019, 27

Världsvattendagen den 22 mars

Världsvattendagen den 22 mars

Varje år den 22 mars är det Världsvattendagen. Det är en FN-dag som sätter fokus på vattenrelaterade utmaningar. På Stenungsunds kommun är vi många medarbetare som arbetar med frågor som rör vatten och avlopp. – Vi ansvarar för att du som har kommunalt vatten och avlopp får ett rent dricksvatten i kranen

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen

Den nationella brukarenkäten "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?" har skickats ut i dagarna och är en undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden. Det är Socialstyrelsen som står bakom undersökningen som görs årligen. Enkäten skickas ut per post till alla över 65 år med hemtjänst eller som

Arbeten på Tjörnbron

Tjörnbron

Trafikverket har påbörjat ett omfattande underhållsarbete på Tjörnbron: Alla 64 snedkablar ska bytas ut. Det kommer att påverka trafiken från måndagen den 25 mars. Under perioden 25 mars-16 juni gäller följande för fordonstrafik över Tjörnbron: Kl 04.30-21, alla dagar i veckan, är ett körfält avstängt. Hastigheten är sänkt till 50 km/h.

Hjälp oss att hitta Årets Förening 2019!

Hjälp oss att hitta Årets Förening 2019 - Stenungsund

2018 fick Stenungsunds motorsällskap, utmärkelsen Årets Förening. Vilken förening tycker du ska få det i år? Stenungsunds kommun delar varje år ut en utmärkelse samt en summa av 20 000 kr till en ideell och aktiv förening i Stenungsunds kommun vars arbete utmärks av engagemang och utveckling av medlemmarnas gemensamma intressen. Vi

Ny återvinningscentral planeras

Stenungsunds kommun planerar att bygga en ny återvinningscentral i Stora Höga industriområde. Nu är förslaget ute på samråd och allmänheten har möjlighet att ställa frågor, framföra synpunkter eller lämna allmänna upplysningar om sådant som kommunen bör känna till i sitt fortsatta arbete. Kommunens nuvarande återvinningscentral Kläpp, som ligger i Ödsmål, kommer