Ändrade hämtningsdagar för avfall under påsk – S.kommun

Ändrade hämtningsdagar för avfall under påsk Under påskveckorna kan vi hämta ditt hushållsavfall och matavfall på en annan dag än normalt. Ta del av det ändrade hämtningsschemat för att du ska kunna ställa ut ditt kärl rätt dag. Ändrade hämtningstider Källa: Stenungsunds kommun Stenungsunds kommun Växel: 0303-73 00 00

Torghandeln ställs in – S.kommun

Torghandeln ställs in Torghandeln som hålls första tisdagen varje månad ställs in tills vidare. Detta som en följd av regeringens beslut den 27 mars om att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar får ha max 50 deltagare. 7 april är första tillfället som ställs in. Källa: Stenungsunds kommun Stenungsunds kommun Växel: 0303-73 00 00

Anmäl ditt intresse för tillfälligt arbete i Stenungsunds kommun Coronaviruset … – S.kommun-Fb

Anmäl ditt intresse för tillfälligt arbete i Stenungsunds kommun Coronaviruset gör att fler är hemma från arbetet än vanligt. Stenungsunds kommun söker därför tillfällig förstärkning inom många av våra verksamheter. Har du möjlighet att hoppa in under en kortare eller längre period, anmäl ditt intresse hos oss! https://www.stenungsund.se/4.1b7526ff170f3bdcc4b4e328.html

Tillfälligt uppehåll i byten av vattenmätare – S.kommun

Tillfälligt uppehåll i byten av vattenmätare Från 20 mars och tillsvidare kommer inga vattenmätare bytas ut på grund av risken för smittspridning av coronaviruset. Falska telefonsamtal i grannkommuner, om avläsning av vattenmätareVi har fått information från våra grannkommuner att någon ringer runt bland vatten- och avloppsabonnenter och uppger sig vara från kommunens

Tips för att minska smittspridningen av covid-19 – S.kommun-Fb

Tips för att minska smittspridningen av covid-19 – S.kommun-Fb

För att bromsa och helst hindra spridningen av covid-19 behöver vi vara försiktig i kontakten med andra människor. Folkhälsomyndigheten rekommenderar alla: - Stanna hemma om du är sjuk - Undvik nära kontakt med andra människor - Ha god hand- och hosthygien För riskgrupper och personer över 70 år gäller särskilt: - Undvik folksamlingar - Begränsa fysiska kontakter

Informationssida till dig som företagare med anledning av coronaviruset – S.kommun

Informationssida till dig som företagare med anledning av coronaviruset Med anledning av den senaste tidens utveckling gällande spridningen av coronaviruset (covid-19) har vi samlat ett antal länkar där du du som företagare i Stenungsunds kommun kan hitta viktig information. Information om coronaviruset för näringsliv och företag Källa: Stenungsunds kommun Stenungsunds kommun Växel: 0303-73 00 00

Distansundervisning för Nösnäsgymnasiet och Vuxenutbildningen i Stenungsund – S.kommun

Distansundervisning för Nösnäsgymnasiet och Vuxenutbildningen i Stenungsund Med bakgrund till Folkhälsomyndighetens förnyade riktlinjer för gymnasie- och vuxenutbildning, så fattade kommunstyrelsens ordförande idag beslut om att Nösnäsgymnasiet och vuxenutbildningens undervisning huvudsakligen kommer att bedrivas på distans. Detta innebär att elever från och med imorgon torsdag den 19 mars kommer ta del av undervisningen

Extrainsatt studiedag Nösnäsgymnasiet – S.kommun

Extrainsatt studiedag Nösnäsgymnasiet Extrainsatt studiedag för elever på gymnasiet imorgon onsdag den 18 mars. Med anledning av Folkhälsomyndighetens rekommendation om att bedriva gymnasie, vuxen- och yrkesutbildningar på distans så kommer Stenungsunds kommun under morgondagen ta ställning till hur denna rekommendation påverkar våra verksamheter. Vuxenutbildningens undervisning sker på distans under onsdag, torsdag och

Inga besök på kommunens äldreboenden På våra äldreboenden finns det många som … – S.kommun-Fb

Inga besök på kommunens äldreboenden På våra äldreboenden finns det många som är extra sårbara för smittor som coronaviruset. Stenungsunds kommun har därför tillfälligt stoppat alla besök till våra äldreboenden samt korttidsboenden. Beslutet togs 13 mars, gäller tillsvidare och omprövas regelbundet. https://www.stenungsund.se/…/besoksforbudpakommunensaldrebo…

Besöksförbud på kommunens äldreboenden – S.kommun

Besöksförbud på kommunens äldreboenden Från och med idag fredag den 13 mars införs besöksförbud på kommunens äldreboenden inklusive korttidsboenden. Beslutet är en ren försiktighetsåtgärd med anledning av samhällsutvecklingen av det nya coronaviruset covid-19. Besöksförbudet gäller tills vidare men kommer att omprövas regelbundet. Tisdagen den 10 mars höjde Folkhälsomyndigheten risknivån och bedömer att

Mellan 18-25 mars övar marinen – S.kommun

Mellan 18-25 mars övar marinen Försvarsmakten, marinen, kommer att utföra övningar mellan 18 och 25 mars. Båtar och fartyg kommer att röra sig dag- och nattetid framför allt i området norr om Marstrand. Övningsverksamhet sker även på enstaka platser på land i samma område. Försvarsmakten kommer att ta största möjliga hänsyn till

Reparation av isbana i Stenungsund Arena – S.kommun

Reparation av isbana i Stenungsund Arena Isen i Stenungsund Arena har rest sig och behöver repareras. Från och med den 6 april kommer hallen att stängas av och isen att smältas ned så att felsökning av underlaget kan inledas. Allmänhetens åkning påverkas inte av repartationsarbetet och pågår mars ut. Felsökningen förväntas sedan

Uppdaterat 2020-03-04: Information om coronaviruset – S.kommun

Uppdaterat 2020-03-04: Information om coronaviruset Stenungsunds kommun följer aktivt händelseutvecklingen och de rekommendationer och direktiv som kommer från ansvariga myndigheter gällande det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19. Här kan du se var du hittar mer information och vart ska vända dig om du har frågor. - Vi har en krisledningsorganisation i Stenungsunds

Gemensam företagarfrukost 3 april – S.kommun

Gemensam företagarfrukost 3 april Företagare i Stenungsund, Tjörn och Orust inbjuds till gemensam STO-frukost fredag den 3 april på Stala Bygdegård på Orust. Preemraff Lysekils planerade investering för produktion av gröna drivmedelStig Nilsson från Preems raffinaderi i Lysekil kommer att berätta om företagets planer och om vad en utbyggnad av Preemraff har

Begränsad framkomlighet på Anråsvägen och Nolgärdesvägen – S.kommun

Begränsad framkomlighet på Anråsvägen och Nolgärdesvägen – S.kommun

Begränsad framkomlighet på Anråsvägen och Nolgärdesvägen Det kommer att vara begränsad framkomlighet på Anråsvägen och Nolgärdesvägen från och med måndag 9 mars till och med 26 april, på grund av arbete med fjärrvärmeledning. Begränsad framkomlighet på Anråsvägen Mellan vecka 11 och 13 (9-29 mars) kommer ett körfält på Anråsvägen att stängas av. Trafiken

Samverkan med anledning av coronaviruset – S.kommun

Samverkan med anledning av coronaviruset Under torsdagen genomförde länsstyrelsen en samverkanskonferens med smittskyddsläkare från Västra Götalandsregionen och kommunerna i länet gällande coronaviruset (Covid-19). Syftet med samverkanskonferensen är att vi kommuner får tillgång till korrekt och tillförlitlig information. Det är Västra Götalandsregionen som ansvarar för regionala smittskyddet och för hälso- och sjukvård i

Välkommen till kommunfullmäktige torsdagen den 5 mars kl.18.00 – S.kommun

Välkommen till kommunfullmäktige torsdagen den 5 mars kl.18.00 Kommunfullmäktige sammanträder torsdagen den 5 mars kl.18.00 på kulturhuset Fregatten. Några av de ärenden som behandlas är:Årsredovisningar för Stenungsundshem AB och Stenungsunds Energi och Miljö ABHemställan från Stenungsundshem om att godkänna Solgårdsterrassen AB nyproduktion av lägenheter på SolgårdsterrassenMarköverlåtelseavtal för Detaljplan Spekeröds handelsområde, Jörlanda-Berg 1:66