Rök på grund av fackling på Borealis – S.kommun

Rök på grund av fackling på Borealis Borealis har fått en driftstörning under tisdagen och facklar därför. Facklingen innebär inte någon fara för allmänheten. Facklingen beräknas pågå under kvällen och natten 21 januari. Borealis arbetar för att minska den. Källa: Stenungsunds kommun Stenungsunds kommun Växel: 0303-73 00 00

Tjörnbron stängs av natten mot den 22 januari – S.kommun

Tjörnbron stängs av natten mot den 22 januari Natten mellan tisdag den 21 januari och onsdag den 22 januari stängs Tjörnbron av i samband med underhållsarbete på bron. Trafiken kommer att ledas om via färjan i Svanesund vidare mot väg 160 med hjälp av orange vägvisning. Avstängningen kommer att gälla från klockan 23.00 till

Besöksrekord på Kulturhuset Fregatten – S.kommun

Besöksrekord på Kulturhuset Fregatten Det slogs nytt besöksrekord på Kulturhuset Fregatten när Lars Lerin kom på besök. I samband med öppningen av Lars Lerins utställning "Akvareller" slogs det nytt besöksrekord på Kulturhuset Fregatten. När räkneverken summerats står det klart att cirka 8000 personer besökte Kulturhuset och Konsthallen under den gångna helgen. Det

Pendelparkeringen vid Nösnäs är klar – S.kommun

Pendelparkeringen vid Nösnäs är klar Pendelparkeringen vid Nösnäs, vid Hallernaleden, är nu färdig att användas. Den innehåller 53 parkeringsplatser. Två av platserna är reserverade för rörelsehindrade.Pendelparkeringen är till för dig som ska resa med tåg, buss eller samåka med någon och gäller i mån av plats. Parkeringen för anställda på Hogia har flyttat och en

Kajpromenaden stängs av – S.kommun

Kajpromenaden stängs av På grund av ett förstärkningsarbete av kajen stängs kajpromenaden av helt från och med 20 januari fram till 1 april. Avstängningen gäller alla trafikanter, även gående. Det är sträckan mellan Karlbergs krog och Bistro Beo som kommer att stängas av under perioden. Ett spontningsarbete för att förstärka kajen kommer

Pendelparkering på CW Borgs väg är klar – S.kommun

Pendelparkering på CW Borgs väg är klar Pendelparkeringen på CW Borgs väg är nu färdig att användas. Den innehåller cirka 40 platser. Parkeringen kommer under första tiden att vara avgiftsfri men på sikt avgiftsbeläggas med 30 kronor per dag. Information om vad som gäller kommer att skyltas på plats.Tillfällig parkeringRiksbyggen har anvisats

Vattenläcka i Svenshögen – nu lagad – S.kommun

Vattenläcka i Svenshögen – nu lagad – S.kommun

Vattenläcka i Svenshögen - nu lagad Den tidigare läckan på en vattenledning i Svenshögen är nu lagad och vattnet finns åter i kranarna på berörda fastigheter. Berörda adresser Plattebergsvägen Nygrens väg Smedjevägen Hälsovägen 19 och 21 Bra att veta I samband med ledningsarbeten eller andra störningar på ledningsnätet kan vattnet bli missfärgat. Det beror

Lämna julgranen till återvinning – S.kommun

Lämna julgranen till återvinning Har du fortfarande julgranen kvar hemma? Då är du varmt välkommen att lämna denpå Återvinningscentralen Kläpp. Har du en naturgran? Lägg den i containern för ris och grenar.Vill du lämna en trasig plastgran? Lägg den i brännbart.Har du gammal och trasig julgransbelysning? Sortera den som elavfall.Återvinningscentralen Kläpp och

Vattenläckan i Ödsmål är nu lagad – S.kommun

Vattenläcka i Ödsmål – S.kommun

Vattenläckan i Ödsmål är nu lagad Den tidigare läckan på en vattenledning i Ödsmål är nu lagad och vattnet finns åter i kranarna på berörda fastigheter. Bra att veta I samband med ledningsarbeten eller andra störningar på ledningsnätet kan vattnet bli missfärgat. Det beror i regel på att järnavlagringar i rören släpper och

Regler om fyrverkerier – S.kommun

Regler om fyrverkerier I Stenungsunds kommuns ordningsstadga finns information om regler för fyrverkerier. Fyrverkeri och andra pyrotekniska varorEnligt 3 kap 7 § ordningslagen får pyrotekniska varor inte användas utan tillstånd av polismyndigheten, om användning med hänsyn till tidpunkten, platsens belägenhet och övriga omständigheter innebär risk för skada på eller någon beaktansvärd olägenhet

Nya regler för bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd – S.kommun

Nya regler för bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd Från 1 januari 2020 gäller nya regler för bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd. Pensionsmyndigheten är den myndighet som handlägger bostadstillägget. Ändrade regler från årsskiftetFrån och med år 2020 höjs grundskydden i form av bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd. Dessa innebär ett höjt tak för den högsta bostadskostnad som bostadstillägget beräknas på

Kommunal konsumentvägledning försvinner vid årsskiftet – S.kommun

Kommunal konsumentvägledning försvinner vid årsskiftet Från årsskiftet försvinner den kommunala konsumentvägledningen. Du som konsument hänvisas istället till Konsumentverkets ”Hallå konsument”. Kommunerna Stenungsund, Tjörn, Orust och Lilla Edet samverkar kring ett konsumentkontor som ligger i Stenungsund. Förutom budget- och skuldrådgivning har även konsumentvägledning ingått i konsumentrådgivningen.I budget för 2020 är finansieringen för konsumentvägledning

Bygglovsverksamhetens drop-in tar julledigt – S.kommun

Bygglovsverksamhetens drop-in tar julledigt Måndagarna 23/12 och 30/12 har vi färre handläggare på plats och vårt drop-in tar därför julledigt. Vårt drop-in på måndagar återkommer den 13 januari. Då kan du komma oanmäld och få upp till en kvarts rådgivning av handläggare på plats.Behöver du längre rådgivning eller vill vara säker på

Ändring av ansvar för snöröjning av enskilda vägar – S.kommun

Ändring av ansvar för snöröjning av enskilda vägar Från nästa vintersäsong 2020/2021 kommer kommunen inte längre att snöröja enskilda vägar. Beslutet fattades av kommunfullmäktige den 13 juni i år. Kommunen rekommenderar väghållare för enskilda vägar att redan nu börja undersöka alternativ för snöröjning. Kommunen kommer fortsatt ansvara för snöröjningen av allmänna kommunala

Snabbprotokoll från kommunfullmäktige 12 december – S.kommun

Snabbprotokoll från kommunfullmäktige 12 december Här kan du läsa snabbprotokoll från kommunfullmäktiges sammanträde den 12 december som också var årets sista. Utdelning av årets miljöpris och kulturstipendiatUnder sammanträdet delades två pris ut. Allmänna utskottets ordförande Bo Pettersson delade ut priset till Aamu Laiho, Eva Edén och Emma Robert som representerade REKO-ringen i Stenungsund. Årets

Vattnet stängs av i delar av Högenorum 11/12 – S.kommun

Vattnet stängs av i delar av Högenorum 11/12 Onsdag den 11 december från klockan 8 till cirka klockan 16 kommer vattnet att stängas av för boende på Blåklockevägen, Smörblommevägen, Gullkragevägen, Prästkragevägen, Nattviolsvägen, Mandelblomsvägen, Vallmovägen, Lilla Solvändevägen samt Solvändevägen. Detta på grund av en vattenläcka. Vattentank kommer att placeras ut vid vändplanen

Idag var det nobelfest på Kristinedals förskola. Dagen började med diplomutdelni… – S.kommun-Fb

Idag var det nobelfest på Kristinedals förskola. Dagen började med diplomutdelning av Alfreds Nobels minnesfond. Därefter var det trerättersmiddag. Menyns bestod utav druvmarinerad ost och bulle, örtbakad kycklingfilé med smilepotatis serverade på en spegel av sky och krispiga grönsaker. Till dessert var det regnbågsdippad glass med närproducerade kex. Sedan en

Hämtningsdagar för hushållsavfall under jul och nyår – S.kommun

Hämtningsdagar för hushållsavfall under jul och nyår I samband med jul- och nyår kan ditt hushållsavfall och matavfall hämtas på en annan veckodag än normalt. HämtningsdagarHämtningsdagar avfallSkotta så sopbilen kommer framDu som fastighetsägare ansvarar för att ordna en snöröjd väg till fastigheten för sophämtningsfordon.Fastighetsägarens ansvar för snöröjning Källa: Stenungsunds kommun Stenungsunds kommun Växel: 0303-73 00