Nya möjligheter till basket och boule

- Det känns kul att det här har blivit klart lagom till sommaren! Nu kan personer som är sugna på basket eller boule utnyttja detta under sina ledigheter, säger Mattias Mossberg, chef för verksamheten Anläggning, Stenungsunds kommun.Till hösten planeras också en frisbee-golfbana med nio korgar, i området kring Nösnäs. Källa: Stenungsunds

Ändrade bygglovsregler för altaner – Stenungsunds kommun

Vi ställer några frågor till bygglovchef Maja Andersson för att reda ut vad de nya bestämmelserna säger. Vilka slags altaner kan jag bygga utan bygglov, enligt de nya bestämmelserna? – Altaner som byggs inom 3,6 meter från huset, inte är högre än 1,8 meter och håller 4,5 meters marginal till

Minskad biltrafik in till Nösnäsbadet

Under vecka 29 kommer kommunen montera en bom på gång- och cykelbanan strax innan tunneln som leder in under LV160 mot Nösnäsbadet. Syftet är att höja trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter som nyttjar gång- och cykelbanorna mot Stora Höga och Stenungsön. Därmed minimeras olovlig biltrafik samt parkering inne på badplatsen som inte