Störst andel behöriga lärare i regionen

Orust är den kommun i Västra Götalands län som hade högst andel behöriga lärare i grundskolan.

I hela riket är Orust rankad som nummer nio av landets 290 kommuner. Av de sammanlagt 101 heltidstjänsterna i grundskolan i Orusts kommun (motsvarande 128 lärare) var det 84 som hade lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

– Vi har lyckats väl i sin rekrytering av lärare till grundskolan säger Carl-Göran Strutz tf sektorchef för lärande. Under det senaste året har sektor lärande fått mycket goda resultat i olika rankingar.

Rekryteringsläget har kraftigt förbättrats på senare tid. Orsaken är den goodwill runt våra skolor som skapats genom media och genom goda arbetsvillkor beroende på en god personaltäthet, välanpassade och fina lokaler och en mycket god IT-standard. Lärarförbundets Bästa skolkommun gav en andraplats i landet både 2007 och 2008.

Det finns fyra kommunal skolor, de finns i Henån, Ellös, Varekil och Svanesund. Skolan i Svanesund heter Ängås skola.

Relaterad information
Kolla andelen behöriga i din kommun, Lärarförbundet

Sveriges andra bästa skolkommun 2018

Grundskola

Vår bild är att Orust uppfattas som en bra kommun att arbeta i gällande utbildningssektorn vilket skapar en stolthet i organisationen.

Detta är mycket glädjande och ger goda förutsättningar för att bedriva utbildning med fortsatt hög kvalitet.

Orust kommun
Telefon 0304-33 40 00
Kontaktformulär

Henåns skola