Hummerpremiär

På måndag morgon är det dags! Från och med klockan 7 på morgonen den 24 september så är det fritt fram att fiska hummer. Sedan får fritidsfiskare fiska fram till den 30 november, yrkesfiskare till den 31 december. Observera att bestämmelserna kan justeras något från år till år. Håll dig uppdaterad —

Sugen på att städa en strand till helgen?

På lördag den 15 september är det Strandens Dag

På lördag den 15 september är det Strandens Dag. Privatpersoner och föreningar över hela landet städar då längs kuster och insjöar. Ta med en vän och hugg in du med! 95 föreningar och över 2000 ungdomar, från Piteå i norr och Ystad i söder, kommer att städa stränder under lördagen. I Stenungsund

Nu kan du skrota din gamla båt gratis

Under hösten erbjuder Havs- och vattenmyndigheten båtägare att skrota gamla fritidsbåtar utan kostnad. Syftet är att få bort miljöfarliga gamla båtar som läcker gifter i naturen. I Sverige finns cirka 64 000 övergivna eller sjöodugliga fritidsbåtar som kan läcka plast och andra farliga ämnen i hav och sjöar. I dag har

Valresultat

Samtliga valresultat brukar vara färdigräknade cirka två veckor efter valdagen. Onsdag den 12 september räknar valnämnden de sena förtidsrösterna. Resultatet redovisas löpande. Sedan räknar Länsstyrelsen även dessa röster en andra gång. Det slutliga resultatet för riksdagsvalet beräknas vara fastställt den 20 september. Länsstyrelserna fastställer sedan resultaten för valen till kommun- och landstingsfullmäktige. Valmyndigheten

Följ valresultatet direkt

Du kan följa valresultatet live från Valmyndigheten. Tjänsten uppdateras löpande under valkvällen. När röstningen har avslutats på valdagen börjar röstmottagarna i varje vallokal med rösträkningen. I vallokalen räknas de röster som tagits emot där under valdagen och de förtidsröster som tagits emot och skickats vidare till vallokalen för att räknas där. Preliminär

Rösta på valdagen 9 september

Val 2018

På ditt röstkort står det vilken vallokal du kan rösta i på valdagen. Där står även adress och öppettider. Du kan bara rösta i den vallokal du tillhör. Du tillhör ett valdistrikt och i varje valdistrikt finns en vallokal. Det är din folkbokföringsadress som styr vilket valdistrikt du tillhör. Om du ska

Hantering av valsedlar – så fungerar det

Enligt vallagen måste det finnas vissa valsedlar i alla vallokaler. Det är valsedlar med bara partinamnet för de partier som har fått minst 1 procent av rösterna i något av de senaste två valen eller som har representation i kommunfullmäktige eller landstingsfullmäktige. Alla andra partier som är anmälda till valet får

Uppdatering 22/8: Idag börjar förtidsröstningen

Den 22 augusti börjar förtidsröstningen i hela landet. Då kan du, oberoende av var du bor i Sverige, besöka ett röstmottagningsställe för att rösta. I Stenungsund kan du förtidsrösta i kommunhuset, Fregatten och Hasselgården. Vilka öppettider de olika röstmottagningsställena har kan du läsa nedan. När du förtidsröstar ska du ha med

Den 9 september är det val i Sverige

Den 9 september är det val till riksdag, kommun och landsting. Du som får rösta i dessa val får ditt röstkort med posten. För att ha rösträtt måste du ha fyllt 18 år senast på valdagen. Du som har rösträtt får ditt röstkort med posten i augusti. På röstkortet står vilka

113 13 är Sveriges informationsnummer

113 13

Du kan ringa 113 13 om du har frågor eller vill lämna information om större händelser i samhället. Nödnumret 112 ska bara användas i nödsituationer. 113 13 är tillgängligt dygnet runt, alla dagar. Numret är till för att minska belastningen på nödnumret 112 vid stora händelser. Några exempel på vad du kan