Ta fram statistik om Tjörn

Hur många Tjörnbor är vi? Vad kostar våra barn på förskolan? Hur många böcker lånar vi och hur många företag startar vi? Det är lätt att ta reda på!

Som många andra kommuner publicerar vi statistik ur den nationella Kommun- och landstingsdatabasen Kolada. Du hittar den på sidan Öppna data. Där kan du enkelt bläddra bland en rad olika nyckeltal och följa utvecklingen de senaste åren.

Bland mycket annat kan vi se att vi 2017 var 15 790 Tjörnbor, att varje inskrivet barn på förskola kostade 166 570 kr, att vi i genomsnitt lånade 8,34 böcker på våra bibliotek och att vi startade 6,71 nya företag per 1000 Tjörnbor.

Mer information
Öppna data om Tjörns kommun

Kommun- och landstingsdatabasen Kolada

Kontaktuppgifter
Tjörns kundcenter
0304-60 10 10
tjorns.kundcenter@tjorn.se

Ta fram statistik om Tjörn