Klädesholmen – centrum för sillen som äts i påsk

Påsken närmar sig, en högtid då svenskarna äter mer än 1000 ton sill. Mycket av påskbordets sill kommer från Klädesholmen på Tjörn där silltradition går tillbaka till medeltiden. – På 1500-talet då Klädesholmen tillhörde Norge, fick orten besök av biskopen från Oslo, då nedtecknades att platsen var ett fiskeläge för sillfiske,