Ansökan om telemast i Myckleby

Ansökan om telemast i Myckleby

Vi har fått in en ansökan från Net4Mobility HB om att få uppföra en 72 meter hög telemast och tre tillhörande teknikbodar i Totorp i Myckleby. Ansökan om bygglov gäller fastigheten Totorp 1:1 med ärendenummer MBN 2018:406. Handlingarna i ärendet finns tillgängliga för påseende hos Sektor Miljö och Bygg till och med 25