Färjetrafik som vanligt i grundlöst Kalvesund

Färjan Hakefjord - Rönnängs brygga

Farleden i Kalvesund har öppnats för trafik. Därmed går färjan från Rönnäng ut till Tjörnekalv, Dyrön och Åstol som vanligt. Trafiken lades om under arbetet med att få bort ett grund. Sjömärket som varnar för grundet finns kvar tills Sjöfartsverket varit på plats och mätt upp farleden. Kontaktuppgifter Tjörns kundcenter 0304-60 10 10 tjorns.kundcenter@tjorn.se

Nyanlända räddade sommaren i äldreomsorgen

Fyra killar från Afghanistan har gjort succé på Kvarnbackens trygghetsboende i Rönnäng. Av de 18 feriepraktikanterna på Valåsen var de flesta nyanlända. På Lilldals äldreboende har vuxna praktikanter från Syrien tagit de första stegen mot ett nytt yrke. – Vi hade inte klarat sommaren utan killarna, säger Lena Gard, enhetschef på