Kalkning med helikopter i Svartedalens naturområde

Kalkning sker i de mörkt markerade områdena på kartan

Under vecka 31-32 kalkas sjöar och våtmarker med hälp av helikopter i Svartedalen. Kalkningen utförs varje år för att motverka försurningens effekter på djur- och växtliv i sjöar och vattendrag. Besök gärna Göteborgsregionens kommunalförbunds (GR) hemsida för mer information om kalkningen. GR:s hemsida om kalkning. Kalkning sker i de mörkt markerade områdena på kartan. Kontakt Stenungsunds