Vilka får åka skolbuss?

Vilka får åka skolbuss

Det korta svaret är att det beror på vilken klass du går i. Men det finns undantag om du till exempel väljer en annan skola. Rätt till skolskjuts har elever om avståndet mellan hemmet och anvisad skola är längre än 2 km för förskoleklass till och med 3:an 3 km för 4:an

Ska du mäta radon? Då är det dags nu

Radon är en gas som finns naturligt i marken, luften och vattnet. Men höga radonhalter i bostaden kan vara skadligt för hälsan. Radon varken luktar eller syns. Om du vill mäta den behöver du en mätdosa. Det finns flera företag som du kan anlita. På länken till höger hittar du såväl

Ta fram statistik om Tjörn

Ta fram statistik om Tjörn

Hur många Tjörnbor är vi? Vad kostar våra barn på förskolan? Hur många böcker lånar vi och hur många företag startar vi? Det är lätt att ta reda på! Som många andra kommuner publicerar vi statistik ur den nationella Kommun- och landstingsdatabasen Kolada. Du hittar den på sidan Öppna data. Där

Ofarligt grönt vatten i Skärhamn

Ofarligt grönt vatten i Skärhamn

Sedan en tid tillbaka undersöker vi avloppsnätet i Skärhamn. Till detta används bland annat ett helt ofarligt färgningsämne. Det buteljgröna vattnet i hamnen (bilden är tagen mittemot Hamngrillen) ser egendomligt ut. Men färgämnet är helt ofarligt och försvinner av sig självt. Kontaktuppgifter Tjörns kundcenter 0304-60 10 10 tjorns.kundcenter@tjorn.se

Patienten i centrum med vårdplanering via video

Patienten i centrum med vårdplanering via video

När Britta Farsén, 70, skulle skrivas ut från sjukhuset, planerades hennes fortsatta vård i ett videomöte mellan sjukhuset och Tjörns kommun. Britta placerades närmast kameran, eftersom hon var huvudpersonen. Med på mötet fanns också hennes man Bengt-Åke, en vårdplaneringssjuksköterska, en arbetsterapeut och en fysioterapeut. På en TV-skärm fanns personalen på Tjörn

Dubbelt så mycket öppet på Tjörns återvinningscentral

Dubbelt så mycket öppet på Tjörns återvinningscentral

Efter nyår fördubblas öppettiderna på Tjörns återvinningscentral. Det blir öppet längre på kvällarna och oftare och längre på lördagarna. – Vi vill öka tillgängligheten för våra kunder, säger Michael Kööhler, driftssamordnare på återvinningscentralen. En enkät som gjordes under hösten visade att kunderna är nöjda med servicen och bemötandet på Tjörns Återvinningscentral. Men

Tredje bästa grundskolan i Västra Götalandsregionen

Tjörn fanns på en tredje plats i Västra Götaland i den senaste Öppna jämförelser från kommuner och landsting (SKL). Totalt i landet blev placeringen 59, en klättring med 41 platser. De tre resultaten som SKL räknar in i rankningen är: Elever som nått kunskapsmålen i samtliga ämnen, meritvärde för elever och

Årets jul- och nyårshälsning

Årets jul- och nyårshälsning

Ann-Britt och Martin önskar en riktigt god jul och ett gott nytt år! Som traditionen bjuder skickar vi en hälsning från kommunchef Ann-Britt Svedberg och kommunalråd Martin Johansen. Kontaktuppgifter Tjörns kundcenter 0304-60 10 10 tjorns.kundcenter@tjorn.se

Har du hämtat en tratt?

Hörde du talas om den stora fettklumpen i London? Låt det inte hända på Tjörn också. Här får du veta vad du kan göra. Brukar du diska ur det sista fettet i stekpannan med hett vatten? Eller hälla ut gammal friteringsolja direkt i avloppet? Det kan orsaka mycket skada i våra

Snabbprotokoll från kommunfullmäktige

Här är snabbprotokollet från kommunfullmäktiges sammanträde den 13 december. Kommunfullmäktiges sista sammanträde för året inleddes med behandling av det återremitterade ärendet antagande av budget 2019. Efter en lång debatt som bland annat berörde skolverksamhet, kultur och fritid samt vård och omsorg beslutade fullmäktige, efter omröstning, att anta det Grönblåa förslaget till