Arbeten på Tjörnbron

Tjörnbron

Trafikverket har påbörjat ett omfattande underhållsarbete på Tjörnbron: Alla 64 snedkablar ska bytas ut. Det kommer att påverka trafiken från måndagen den 25 mars. Under perioden 25 mars-16 juni gäller följande för fordonstrafik över Tjörnbron: Kl 04.30-21, alla dagar i veckan, är ett körfält avstängt. Hastigheten är sänkt till 50 km/h.

Hur ska vi få nytta av våra evenemang?

Eva-Lena Frick

Tjörns kommun är en evenemangskommun. Under 2019 kommer närmare 50 evenemang att genomföras här. Hur kan du som företagare dra nytta av detta? Välkommen till en träff med frukost, föredragningar och Företagsarena Tjörn! Dag & tid: Fredag 15 mars kl 7.30–9.30. Plats: Kvarterskrogen, Almö livs. Under morgonen får du veta mer om de evenemang

Tjörn mest företagsamma i Göteborgsregionen

Tjörn mest företagsamma i Göteborgsregionen

Den 7 mars presenterade Svenskt Näringsliv den årliga rapporten Företagsamheten. För andra året i rad tar Tjörns kommun hem storslam i Göteborgsregionen! Svenskt Näringsliv genomför årligen en granskning av Sveriges företagsamhet. Undersökningen är också en grund till de statistikparametrar som används i deras ranking av företagsklimatet i landets samtliga kommuner. Tjörn vinner

Elin Sundberg och Vita Bandet

Elin Sundberg

På internationella kvinnodagen den 8 mars firar vi 100 år av kvinnlig rösträtt med ett föredrag om Tjörnbon Elin Sundberg, organisationen Vita Bandet och arbetet för kvinnlig rösträtt. Vita Bandet är en kvinnlig nykterhetsorganisation där Elin Sundberg var en av de drivande krafterna. Föredraget hålls av historikern och Vita Bandet-experten Åsa

Förändringar i skolan för att hålla budgeten

2018 års resultat för barn- och utbildningsnämnden slutade på minus 18,8 miljoner. Det är ett historiskt stort underskott. I barn- och utbildningsnämndens budget för 2019 finns ett sparkrav på 31 miljoner. I kommunens budget finns målet om god ekonomisk hushållning och det målet ska uppfyllas. Så har inte skett i barn-

Vilka ska bli årets pristagare?

Nu är det dags att nominera till kultur- och fritidsnämndens särskilda utmärkelser och att söka nämndens stipendium för unga

Nu är det dags att nominera till kultur- och fritidsnämndens särskilda utmärkelser och att söka nämndens stipendium för unga. Sista nominerings- och ansökningsdag är måndagen den 15 april. Nomineringar görs av allmänheten och stipendiet för unga söks personligen. I år är det ungdomar födda tidigast 1999 som får söka stipendiet för unga. Utmärkelserna

Dags att söka feriepraktik!

Snart dags att söka feriepraktik

Är du intresserad av att skaffa dig arbetslivserfarenhet i sommar? Nu kan du ansöka om feriepraktik! Sommaren 2019 erbjuder Tjörns kommun tre veckors feriepraktik till skolungdomar skrivna i Tjörns kommun som går ut nian eller ettan på gymnasiet. Ansökningssidan (se länk nedan) är öppen den 1–31 mars. Besked om vilka som fått feriepraktik

Skolbibliotekarie – i demokratins tjänst

Magnus Karlsson - Skolbibliotekarie – i demokratins tjänst

Som skolbibliotekarie har Magnus Karlsson två viktiga uppgifter – att locka till läsning och att öka elevernas kunskaper om källkritik, nätetik och informationssökning. Varje vecka är Magnus Karlsson ute i Tjörns klassrum och möter barn i alla åldrar. Ibland har han med sig läspåsar med väl valda böcker som han tipsar

Konsumentvägledning och energirådgivning

Konsumentvägledning och energirådgivning

Har du frågor om köp eller reklamationer? Eller om energi eller klimat? På torsdag kan du träffa våra energirådgivare och konsumentvägledare! Den 21 februari och 25 april kl 16 är våra energirådgivare Petter Bergman och Tomas Amlöv på plats i Tjörns kundcenter i kommunhuset i Skärhamn för att svara på frågor

Vill du driva verksamhet på Sundsby?

Vill du driva verksamhet på Sundsby?

Tjörns kommun söker en aktör som vill hyra och bedriva affärsverksamhet i Fårhuset på Sundsby Säteri (tidigare Handelsboden). Förfrågningsunderlag nås via www.kommersannons.se/elite — inloggning krävs men är gratis. Mer information Sundsby säteri Kontaktuppgifter Tjörns kundcenter 0304-60 10 10 tjorns.kundcenter@tjorn.se