Vem blir Årets Tjörnbo?

Vem blir Årets Tjörnbo

Sedan 2005 har Tjörns kommun delat ut utmärkelsen Årets Tjörnbo varje nationaldag. Vem tycker du ska få den i år? Skicka förslag med motivering till Gun Alexandersson-Malm senast den 17 maj. Mer information Årets Tjörnbo – alla pristagare Kontaktuppgifter Tjörns kundcenter 0304-60 10 10 tjorns.kundcenter@tjorn.se

Trygga i vattenfrågan

Marie Louise Bergqvist

Vattensituationen på Tjörn ser nu stabil ut. Sedan sommarens torka har våra vattentäkter förbättrats och förbindelserna dem emellan blivit fler. Det gör att vi i större utsträckning kan ta tillvara nederbörd och det vatten vi har i våra tjärnar. - Jag känner mig trygg i vattenfrågan och vi har ett mycket stabilt

Eniga politiker uttalar sig om debattklimat

Eniga politiker uttalar sig om debattklimat

På torsdagens möte (21 mars) med kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt ledamöterna att göra ett gemensamt uttalande om det politiska debattklimatet. Uttalandet lyder: Den politiska debatten kan och ska vara livlig och på en professionell nivå. Också politisk satir kan ha sitt berättigande. På sociala medier tenderar tonläget dock ibland att gå över styr.

Blocketannons polisanmäls

Blocketannons polisanmäls

En blocketannons där kommunens konstverk, den digitala skylten vid Myggenäs korsväg, Nordiska Akvarellmuseet samt avdelningen för kultur- och fritid erbjuds till försäljning har polisanmälts av Tjörns kommun. I annonsen uppmuntrades också till att förstöra genom att kasta sten eller plocka bort egendomen. Som avsändare i annonsen står Tjörns föräldrar. Annonsen är

Arbeten på Tjörnbron

Tjörnbron

Trafikverket har påbörjat ett omfattande underhållsarbete på Tjörnbron: Alla 64 snedkablar ska bytas ut. Det kommer att påverka trafiken från måndagen den 25 mars. Under perioden 25 mars-16 juni gäller följande för fordonstrafik över Tjörnbron: Kl 04.30-21, alla dagar i veckan, är ett körfält avstängt. Hastigheten är sänkt till 50 km/h.

Hur ska vi få nytta av våra evenemang?

Eva-Lena Frick

Tjörns kommun är en evenemangskommun. Under 2019 kommer närmare 50 evenemang att genomföras här. Hur kan du som företagare dra nytta av detta? Välkommen till en träff med frukost, föredragningar och Företagsarena Tjörn! Dag & tid: Fredag 15 mars kl 7.30–9.30. Plats: Kvarterskrogen, Almö livs. Under morgonen får du veta mer om de evenemang

Tjörn mest företagsamma i Göteborgsregionen

Tjörn mest företagsamma i Göteborgsregionen

Den 7 mars presenterade Svenskt Näringsliv den årliga rapporten Företagsamheten. För andra året i rad tar Tjörns kommun hem storslam i Göteborgsregionen! Svenskt Näringsliv genomför årligen en granskning av Sveriges företagsamhet. Undersökningen är också en grund till de statistikparametrar som används i deras ranking av företagsklimatet i landets samtliga kommuner. Tjörn vinner

Elin Sundberg och Vita Bandet

Elin Sundberg

På internationella kvinnodagen den 8 mars firar vi 100 år av kvinnlig rösträtt med ett föredrag om Tjörnbon Elin Sundberg, organisationen Vita Bandet och arbetet för kvinnlig rösträtt. Vita Bandet är en kvinnlig nykterhetsorganisation där Elin Sundberg var en av de drivande krafterna. Föredraget hålls av historikern och Vita Bandet-experten Åsa

Förändringar i skolan för att hålla budgeten

2018 års resultat för barn- och utbildningsnämnden slutade på minus 18,8 miljoner. Det är ett historiskt stort underskott. I barn- och utbildningsnämndens budget för 2019 finns ett sparkrav på 31 miljoner. I kommunens budget finns målet om god ekonomisk hushållning och det målet ska uppfyllas. Så har inte skett i barn-

Vilka ska bli årets pristagare?

Nu är det dags att nominera till kultur- och fritidsnämndens särskilda utmärkelser och att söka nämndens stipendium för unga

Nu är det dags att nominera till kultur- och fritidsnämndens särskilda utmärkelser och att söka nämndens stipendium för unga. Sista nominerings- och ansökningsdag är måndagen den 15 april. Nomineringar görs av allmänheten och stipendiet för unga söks personligen. I år är det ungdomar födda tidigast 1999 som får söka stipendiet för unga. Utmärkelserna