Träffa kommunens energi- och klimatrådgivare

Våren är här och många har funderingar kring solceller- och andra energirelaterade frågor. Nu har du möjlighet att träffa kommunens energi- och klimatrådgivare vid två arrangemang, ett för bostadsrättsföreningar eller flerbostadshusägare och ett för dig som privatperson.

Mässan Fastighet 2019 – Träffa bostadsrättsföreningen som satsar för miljön

På mässan Fastighet 2019, 27 mars har du möjlighet att träffa kommunens klimat- och energirådgivare för att prata om till exempel olika uppvärmningssystem, egen elproduktion eller om hur ni kan minska er energianvändning.

I montern kommer också Bostadsrättsföreningen Utsikten 3 att finnas på plats och dela med sig av erfarenheter från sitt arbete med att införa laddstolpar på sina parkeringar och andra utmaningar de haft och planerar.

Föreningen är i framkant vad gäller energi- och miljötänk. De har sopsortering i avfallsrummet och ett byte till energisnåla lampor i de allmänna utrymmena är på gång. De har också tankar på att återanvända den varma frånluften från ventilationssystemet.

När? 27 mars klockan 17- 20. Bostadsrättsföreningen Utsikten 3, finns på plats mellan 18-19.

Var? på Stenungsbaden

Mer information om mässan samt anmälan

Energi- och klimatrådgivning på Bygglovverksamhetens drop in

Under Bygglovverksamhetens drop in 8 april kommer kommunens klimat- och energirådgivare finnas på plats för att svara på frågor om till exempel olika uppvärmningssystem eller egen elproduktion (som exempelvis solceller).

Bygglovverksamhetens drop in

När? 8 april, klockan 16-18.

Var? I kommunhuset på Strandvägen 15

Ingen anmälan krävs

Kommunens Energi- och klimatrådgivning

Du är alltid välkommen att kontakta oss! Vi informerar och vägleder kostnadsfritt företag, bostadsrättsföreningar, hushåll och organisationer i frågor som rör energi och transporter och dess klimatpåverkan.

Energi- och klimatrådgivning

Kontakt
Stenungsunds kommun
0303-73 00 00
kommun@stenungsund.se

Träffa kommunens energi- och klimatrådgivare