Trafikolycka E6 – Ett fordon har tappat sitt släp på E6 i södergående riktning ca…

2019-07-14 17:15:20

Trafikolycka E6
Ett fordon har tappat sitt släp på E6 i södergående riktning ca 1 km innan Rollsbo i Kungälv. Det har bildats kö, sänk farten.

Källa: Nyheter4.com