Trafiksäkrare vid Varekils skola

Vi planerar att skapa en tryggare trafikmiljö, anlägga parkeringar för Varekils skola samt bredda gång- och cykelväg utmed Jöråsvägen i Varekil.

Arbetet med parkeringar och gång- och cykelvägar är uppdelat i två etapper och kommer att utföras av Markbygg Anläggning.

Framkomlighet

Under entreprenadtiden kan den vara begränsad men det ska alltid vara möjligt att komma fram på ett säkert sätt.

Trafiken kommer periodvis att regleras med trafikljus vilket gör att det kan ta lite längre tid.

Samråd har hållits med samtliga verksamheter som ska pågå under entreprenadtiden, så att dessa ska kunna fungera.

Arbetstider

Arbetstiderna är vardagar klockan 06:45- 17:00.

Störningar

Markarbetena kommer under arbetstid att medföra störningar i form av damm och buller.

Inhängnader

Områden för markarbetena ska, för allas säkerhet, att hägnas in under tiden då det pågår arbeten.

Etapp 1

Arbeten inom denna etapp ska pågå under skolans sommarlov och ska vara färdigställt i tid för skolstart, det vill säga cirka 17 juni – 16 augusti. Under tiden arbete pågår ska tillfälliga parkeringar anordnas för att pågående verksamheter ska ha parkeringsmöjligheter.

Etapp 2

Arbeten inom denna etapp ska påbörjas när etapp 1 har färdigställts.
Etapp 2 ska vara färdigställd i mitten av oktober.

Etapp 1 och två kommer delvis att överlappa varandra.

Relaterad information
Trafiksäkerhet vid Varekils skola

Orust kommun
Telefon 0304-33 40 00

Kontaktformulär

Trafiksäkrare vid Varekils skola