Trygga i vattenfrågan

Vattensituationen på Tjörn ser nu stabil ut. Sedan sommarens torka har våra vattentäkter förbättrats och förbindelserna dem emellan blivit fler.

Det gör att vi i större utsträckning kan ta tillvara nederbörd och det vatten vi har i våra tjärnar.

– Jag känner mig trygg i vattenfrågan och vi har ett mycket stabilt läge, säger samhällsbyggnadschef Marie Louise Bergqvist.

– Vi har också fått rikligt med nederbörd de senaste månaderna. Och Tjörnborna använder mindre vatten, fortsätter Marie Louise Bergqvist.

Så här säkrar vi dricksvattnet!

Förbättringen av vattentäkterna pågår just nu och kommer att fortsätta under våren innan allt är klart.

– Vi satsar på mycket på underhåll och ledningsförnyelse de kommande åren. Det leder till mindre svinn i leveransen av vatten. Läckage från ledningarna är inte heller så stort som det framställts i debatten. Vi använder nämligen en del av vattnet själva när vi gör underhåll i ledningsnätet och det räknas in i svinnet, fortsätter Marie Louise Bergqvist. Det är viktigt att komma ihåg att det här är ett arbete som kommer att pågå under många år och vi kommer att få se flera vattenläckor under tiden.

Den långsiktiga lösningen är att bygga en ledning till Kungälv där vattnet kommer från Göta älv. Dock är det en fråga som Tjörn inte kan lösa ensam utan som Tjörn, Stenungsund och Kungälv gemensamt arbetar med inför framtiden.

Vatten – vårt viktigaste livsmedel som vi ska vara sparsamma med

Det låter egentligen helt tokigt: att vi använder vårt viktigaste livsmedel till att spola toaletten, båten, fasaden och altanen.

Vi måste tänka hållbart och vara mer rädda om vårt dricksvatten. Spola lite mindre helt enkelt.

Tjörnborna är kloka och hållbara

Tack till alla Tjörnbor och alla gäster som besöker ön! Ni använder mindre vatten numera! Fortsätt så!

Kontaktuppgifter
0304-60 10 10
tjorns.kundcenter@tjorn.se

Marie Louise Bergqvist