Uddevallavägen avstängd mellan bensinstationen Ingo och rondellen vid Strandvägen

På grund av asfalteringsarbeten på Uddevallavägen (väg 770) mellan bensinstationen Ingo och rondellen vid Strandvägen kommer sträckan helt stängas av vid tre tillfällen.

Sträckan kommer helt att stängas av:

  • Onsdag 10 oktober klockan 19 – torsdag 11 oktober klockan 5.
  • Måndag 15 oktober klockan 19 – tisdag 16 oktober klockan 5.
  • Tisdag 16 oktober klockan 19 – onsdag 17 oktober klockan 5.

Trafiken i båda riktningar kommer omledas via Hjälmarevägen – Gärdesvägen – Strandvägen. Se kartbild där röda cirklar visar avstängningarna och tunn röd linje visar omledningen.

Kontakt

Stenungsunds kommun
0303-73 00 00
kommun@stenungsund.se

Avstängning av väg