Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

Den nationella brukarenkäten ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?” har skickats ut i dagarna och är en undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden.

Det är Socialstyrelsen som står bakom undersökningen som görs årligen. Enkäten skickas ut per post till alla över 65 år med hemtjänst eller som bor i ett särskilt boende. De äldre får svara på frågor om vad de tycker om sin äldreomsorg.

Brukarundersökningarna är ett verktyg i verksamheternas kvalitetsutvecklingsarbete. Därför är alla synpunkter viktiga.

Sista dag att svara är 24 maj.

Kontakt
Stenungsunds kommun
0303-73 00 00
kommun@stenungsund.se

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen