Vårsopning av kommunens gator och torg

Varje vår tar vi bort grus som använts för att minska halkan på kommunala gator, allmänna platser, gång- och cykelvägar under vintern. Kommunen har under mars och början av april varit ute i alla områden och vårsopat.

Sopning av gator och torg

Kontakt

Stenungsunds kommun
0303-73 00 00
kommun@stenungsund.se

Vårsopning av kommunens gator och torg