Vattendrag, känsliga för uttorkning

Har du iakttagelser om hur det ser ut i vattendrag under torra somrar? Nu efterlyser 8+fjordar information om uttorkningskänsliga vattendrag.

Sommarens torka slog hårt mot vattendragen mot västkusten. Vissa vattendrag blev helt torrlagda eller minskad vattenföring. Det innebar också minskad öringproduktion.

För att undvika att liknande situationer uppstår i framtiden är det viktigt att arbeta förebyggande och göra vattenupphållande åtgärder högt upp i vattendragens källområden.

I kommunerna inom 8+fjordarområdet har det påbörjats en kartläggning av vilka vattendrag som är uttorkningskänsliga och vilka platser som är lämpliga för att återskapa våtmarker och göra andra vattenupphållande åtgärder.

Relaterad information

8+fjordar efterlyser information om uttorkningskänsliga vattendrag

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Andreas Höglind
Telefon 0304-33 40 22

Kontaktformulär