Vattenläcka i Svenshögen – nu lagad – S.kommun

Vattenläcka i Svenshögen – nu lagad

Den tidigare läckan på en vattenledning i Svenshögen är nu lagad och vattnet finns åter i kranarna på berörda fastigheter.

Berörda adresser

  • Plattebergsvägen
  • Nygrens väg
  • Smedjevägen
  • Hälsovägen 19 och 21

Bra att veta

I samband med ledningsarbeten eller andra störningar på ledningsnätet kan vattnet bli missfärgat. Det beror i regel på att järnavlagringar i rören släpper och följer med vattnet. I de flesta fall så försvinner missfärgningen om du spolar en liten stund i dina egna kranar. Vattnet är trots missfärgningen inte hälsofarligt.

Ibland kan vattnet vara mjölkaktigt. Detta beror på att luft har kommit in i ledningen i samband med reparation. Om vattnet får stå en liten stund så blir det helt klart. Luft i ledningen påverkar inte vattnets kvalitet i övrigt.

Mer information om det kommunala vattnet

Tidigare information

8 januari

Det har uppstått en vattenläcka i Svenshögen. Reparationsarbete kommer att ske mellan klockan 9.30 och cirka 16.00, 8 januari. Vattnet stängs då av för berörda adresser. Hemsidan kommer att uppdateras.

7 januari, klockan 16.05

Vattnet finns åter i kranarna på berörda adresser. Reparationsarbetet behöver återupptas imorgon 8 januari mellan klockan 9.30 och cirka 16.00. Vattnet kommer då åter stängas av. Hemsidan kommer att uppdateras.

7 januari, klockan 08.46

Det har uppstått en vattenläcka i Svenshögen. Vattnet kommer därför stängas av från klockan 9.30 idag 7 januari. Reparationsarbete kommer påbörjas och beräknas vara klart till cirka 16.00.

Källa: Stenungsunds kommun

Stenungsunds kommun
Växel: 0303-73 00 00

Stenungsunds kommun