Vilka får åka skolbuss?

Det korta svaret är att det beror på vilken klass du går i. Men det finns undantag om du till exempel väljer en annan skola.

Rätt till skolskjuts har elever om avståndet mellan hemmet och anvisad skola är längre än

  • 2 km för förskoleklass till
    och med 3:an
  • 3 km för 4:an till 6:an
  • 4 km för 7:an till 9:an

Om man väljer att gå i en annan skola än den kommunen anvisar, har eleven rätt till skolskjuts om man skulle ha fått det till den skola man egentligen tillhör.

För elever som har växelvis boende hos båda föräldrarna (förutsatt att båda är folkbokförda på Tjörn) räcker det att en av föräldrarna uppfyller kravet på avstånd.

Mer information
Ansökan om läsårskort 2019/2020

Kontaktuppgifter
Tjörns kundcenter
0304-60 10 10
tjorns.kundcenter@tjorn.se

Vilka får åka skolbuss