Vill du bli god man eller förvaltare? – S.kommun

Överförmyndarenheten söker ytterligare gode män och förvaltare i kommunerna Lilla Edet, Orust, Tjörn och Stenungsund. Överförmyndarenheten anordnar en tvådagarsutbildning den 16 och 23 oktober kl 17.30-19.30.

Överförmyndarenheten kommer vid utbildningstillfällena gå igenom vad det innebär att vara god man eller förvaltare. Vi kommer även få besök av en befintlig god man/förvaltare som kommer berätta om sin erfarenhet av att vara god man/förvaltare.

Att vara god man eller förvaltare handlar om att hjälpa en medmänniska. Som god man eller förvaltare företräder du en person som behöver hjälp med att sköta sina ekonomiska, juridiska och personliga angelägenheter. Uppdraget brukar uppfattas som väldigt intressant och givande. Ersättning utbetalas i form av arvode.

Uppdraget innefattar för det mesta tre huvuduppgifter:

Förvalta egendom: Sköta huvudmannens ekonomi, ta hand om inkomster och utgifter, betala räkningar, förvalta kapital, värdehandlingar, fastigheter med mera.

Bevaka rätt: Företräda huvudmannen inför olika myndigheter. Hjälpa till vid ansökningar av exempelvis bidrag och insatser samt hjälpa huvudmannen att överklaga beslut.

Sörja för person: Agera intressebevakare i personliga frågor. Se till att behov kring bostad, sjukvård, social service, kontaktperson, ledsagare, fritid, sociala kontakter med mera blir tillgodosedda.

Är du intresserad av att delta vid utbildningen, skicka din anmälan till e-post overformyndaren@stenungsund.se eller ring på telefonnummer 0303-73 82 23 (måndag till torsdag mellan kl 10 – 12), senast måndag den 14 oktober.

Utbildningen är kostnadsfri och äger rum i kommunhuset i Stenungsund. Kommunhusets stora ingång mot Strandvägen kommer vara låst varför vi hänvisar till den mindre ingången mot gästhamnen där insläpp kommer att göras. Om du kommer hit med bil så finns det möjlighet att parkera på Stenungsundstorg.

Vi ser fram emot din anmälan!

Mer information om godmanskap och förvaltarskap finner du på vår hemsida.

Källa: Stenungsunds kommun

Stenungsunds kommun
Växel: 0303-73 00 00

Stenungsunds kommun