Målning av gatulinjer – Stenungsunds kommun

Målning av gatulinjer – Stenungsunds kommun

Under perioden 29 juni – 5 juli, kommer vi att linjemåla Bollstensvägen, delar av Högenorumsvägen, delar av Strandvägen samt Hallernaleden och gång- och cykelbanan bredvid Hallernaleden.

Oskyddad personal kan förekomma så vi ber om extra stor uppmärksamhet kring detta. Undvik också att köra över nymålade linjer.

Tack för visad hänsyn!

Källa: Stenungsunds kommun

Kontakt
Stenungsunds kommun
0303-73 00 00
kommun@stenungsund.se

Lämna synpunkt

Stenungsunds kommun