Personligt ansvar viktigt under sommaren – Stenungsunds kommun

Personligt ansvar viktigt under sommaren – Stenungsunds kommun

Den här sommaren kommer att bli annorlunda. Coronapandemin påverkar hur vi kan resa, semestra och umgås. Alla måste hjälpas åt att följa gällande restriktioner för att skydda sig själv och andra. Var och en av oss har ett stort personligt ansvar i detta!

Fortsätt att följa de allmänna rekommendationerna:

  • Stanna hemma om du har symtom – även lindriga sådana
  • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten
  • Håll avstånd till varandra och undvik trängsel, både inomhus och utomhus.
  • Var försiktig när du besöker personer som är 70+ eller tillhör en riskgrupp
  • Undvik större sociala sammanhang

Läs mer om vad som gäller på bland annat badplatser och kollektivtrafik i sommar

Källa: Stenungsunds kommun

Kontakt
Stenungsunds kommun
0303-73 00 00
kommun@stenungsund.se

Lämna synpunkt

Stenungsunds kommun