Välkommen på digital decemberfrukost! – Tjörns kommun

Välkommen på digital decemberfrukost! – Tjörns kommun

Vi ställer inte in utan ställer om – årets sista Företagsarena Tjörn blir digital och fokuserar på nuvarande corona-läge, trygghet och säkerhet för företagare och infrastruktur i vårt område. Varmt välkomna den 4 december!

Årets sista Företagsarena Tjörn, erbjuds våra företagare att delta digitalt. Vi vill upprätta kontakten med er i en svår tid och måste hitta nya vägar!

Vi inleder morgonen med att kommunledningen informar om det aktuella Corona-läget i kommunen. Därefter har vi bjudit in Svenskt Näringsliv.

Susann Haggren, Svenskt Näringsliv

I Svenskt näringslivs undersökning av företagsklimatet i kommunen gav företagen tryggheten och säkerhet höga betyg i år. Tjörns kommun hoppas kunna behålla detta betyg men har också fått indikationer att det under året förekommit olika brott där företagare drabbats. Vi har därför bjudit in Svenskt näringsliv och Susann Haggren som skall få ge oss en lägesbild över situationen i Sverige och vad vi gemensamt kan göra för att stävja en eventuell negativ trend.

Ulf Darell, kommunpolis

Även kommunpolis Ulf Darell deltar i mötet. Ulf ger oss en lägesbild över situationen på Tjörn. Vilka brott är vanligast att drabbas av som företagare och vilka typer av brott ökar respektive minskar? Dessutom ger Ulf konkreta tips på hur du som företagare kan minska riskerna för att bli utsatt för till exempel stölder.

Vi avrundar morgonen med en information om ÅVS väg 160 som tagits fram av Trafikverket. En ÅVS är en åtgärdsvalsstudie som visar vilka åtgärder Trafikverket anser vara lämpliga på en sträcka och är ett krav för att åtgärderna skall kunna prioriteras och få finansiering.

Tid: 4 december kl. 8:00-9.30
Plats: I kommunens digitala Zoom-rum. Du ansluter lätt till mötet via en länk som skickas ut till alla anmälda till mötet. Sista anmälningsdag
2020-12-03
Antal deltagare
0/100

Anmälningsformulär (längst ner på sidan)

Källa: Tjörns kommun

Kontakt
Tjörns kommun
0304-60 10 00
kommun@tjorn.se

Lämna synpunkt

Tjörns kommun