Trafik STO 770 Trafik (E 6) GBG   15/1         NYHETERsto 
*********************************** Lokaltidningen STO      P4 Väst      P4 Göteborg      SVt Väst      SVt Nyheter      Aftonbladet      Expressen      GT      Dagens Nyheter  ****************************************************************
P4 SVt   Af. Ex. GT DN   Kungälv 

Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare – Stenungsunds kommun

Driver du enskild firma och har drabbats ekonomiskt av coronapandemin? Nu finns ett nytt statligt stöd att söka. Sista dag för ansökan är 31 januari 2021.

Covid-19 har medfört stora ekonomiska konsekvenser för många företagare. Regeringen har därför beslutat att avsätta fem miljarder kronor i omsättningsstöd till enskilda näringsidkare. Stödet trädde i kraft den 9 november 2020 och ansökan görs senast den 31 januari 2021.

Vad innebär stödet?

Stödet ger ersättning för förlorade intäkter under fem månader, från mars till juli 2020. Stödet är 75 procent av det man tappat i nettoomsättning jämfört med samma period 2019. Varje företag kan få maximalt 120 000 kronor i ersättning.

Stödet är på motsvarande sätt som omställningsstödet uppdelat i tre stödperioder:

  • mars – april 2020
  • maj 2020
  • juni – juli 2020

Motsvarande månad eller månader föregående år utgör respektive stödperiods referensperiod.

För att kunna söka stödet gäller följande:

  • Stödet kan sökas av enskilda näringsidkare som har fått ett större omsättningstapp till följd av den pågående coronapandemin.
  • Kravet för att söka är bland annat att den enskilda näringsidkaren har haft en nettoomsättning på minst 200 000 kronor under verksamhetsåret 2019 och att den sökande inte varit berättigad till arbetslöshetsersättning.
  • Sökande ska vid ansökningstillfället vara godkänd för F-skatt
  • Ansökan görs via en e-tjänst på Boverkets webbplats. För att logga in till e-tjänsten krävs e-legitimation, till exempel Bank-ID. Stödet handläggs av länsstyrelserna.
  • I ansökan behöver den sökande bifoga utdrag ur bokföringen för räkenskapsåren 2019 och 2020. Det kan till exempel vara företagets resultatrapport.
  • Ansökan om stöd ska ha inkommit senast den 31 januari 2021

Regeringen arbetar med ett förslag om förlängning av omsättningsstödet, detta är däremot inte beslutat. Planerad stödperiod för nästa omgång är augusti-december 2020. Regeringen kommer att återkomma med mer information om stödets utformning.

Hur ansöker jag?

Ansökan görs via en e-tjänst på Boverkets webbplats. Handläggning och uppföljning av ärenden sköts av Länsstyrelsen. Du som har e-legitimation ska använda e-tjänsten i första hand.

Har du skyddad identitet och/eller är folkbokförd utanför Sverige kan du ansöka via pappersblankett.

Hjälp eller ytterligare frågor om stödet?

Du kan läsa mer om stödet på Länsstyrelsens hemsida. Behöver du hjälp eller har ytterligare frågor gällande stödet är du välkommen att höra av dig till Länsstyrelsen Västra Götaland.

Vid frågor om stödet ska du i första hand skicka e-post till omsattningsstod.vastragotaland@lansstyrelsen.se

Mer information om omsättningsstödet på Länsstyrelsens hemsidalänk till annan webbplats

Källa: Stenungsunds kommun

Kontakt
Stenungsunds kommun
0303-73 00 00
kommun@stenungsund.se

Lämna synpunkt

Stenungsunds kommun