22:23  20:06 - STO:s jourcentraler läggs ned vid nyår | 𝗟𝗼𝗸𝗮𝗹𝘁𝗶𝗱𝗻𝗶𝗻𝗴𝗲𝗻 𝗦𝗧𝗢 STO: Brottsofferjouren söker fler frivilliga som vill hjälpa | 𝗟𝗼𝗸𝗮𝗹𝘁𝗶𝗱𝗻𝗶𝗻𝗴𝗲𝗻 𝗦𝗧𝗢 TJÖRN: Trädgårdsmästarens tips inför sommarsäsongen | 𝗟𝗼𝗸𝗮𝗹𝘁𝗶𝗱𝗻𝗶𝗻𝗴𝗲𝗻 𝗦𝗧𝗢
   NYHETERsto    18:49   20/4
 Instagram   #sommarfeeling 💙❤️ | 𝗢𝗿𝘂𝘀𝘁 𝗸𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻  Testa att tagga ditt inlägg med* #STOregionen 
 P4 SVt   Af. Ex. GT DN   Kungälv

Hur vill du utveckla Stenungsund Arena? – Stenungsunds kommun

Hur vill du utveckla Stenungsund Arena? – Stenungsunds kommun

Nu startar medborgardialogen om Stenungsund Arenas framtid. Målet är att utveckla Stenungsund arena under perspektivet ”Vision 2035”. Allmänheten uppmanas att bidra med sina tankar och åsikter via en webbenkät.

Kultur och Fritid har fått uppdraget att utreda hur och i vilken riktning Stenungsund Arena kan utvecklas under de kommande 15 åren. Målet är att i slutet av 2021 presentera ett förslag för kommunens politiker under namnet ”Stenungsund Arena Vision 2035”.

I uppdraget ingår bland annat omvärldsbevakning, dialog med föreningslivet, berörda hyresgäster samt kommuninvånare och bred allmänhet.

Under hösten 2020 inleddes arbetet och nu är det medborgarnas åsikter och önskemål som är i fokus.

– Denna medborgardialog är viktig eftersom behoven och förutsättningarna idag ser annorlunda ut jämfört med när de första visionerna för arenan presenterades i slutet av 00-talet. Vi vill se att arenan, både idag och i framtiden, gör Stenungsund mer attraktivt och fortsätter att berika stenungsundsbornas fritid, säger Anna Falck, enhetschef Idrott Anläggning.

Källa: Stenungsunds kommun

Kontakt
Stenungsunds kommun
0303-73 00 00
kommun@stenungsund.se

Lämna synpunkt

Stenungsunds kommun