22:23  20:06 - STO:s jourcentraler läggs ned vid nyår | 𝗟𝗼𝗸𝗮𝗹𝘁𝗶𝗱𝗻𝗶𝗻𝗴𝗲𝗻 𝗦𝗧𝗢 STO: Brottsofferjouren söker fler frivilliga som vill hjälpa | 𝗟𝗼𝗸𝗮𝗹𝘁𝗶𝗱𝗻𝗶𝗻𝗴𝗲𝗻 𝗦𝗧𝗢 TJÖRN: Trädgårdsmästarens tips inför sommarsäsongen | 𝗟𝗼𝗸𝗮𝗹𝘁𝗶𝗱𝗻𝗶𝗻𝗴𝗲𝗻 𝗦𝗧𝗢
   NYHETERsto    18:49   20/4
 Instagram   #sommarfeeling 💙❤️ | 𝗢𝗿𝘂𝘀𝘁 𝗸𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻  Testa att tagga ditt inlägg med* #STOregionen 
 P4 SVt   Af. Ex. GT DN   Kungälv

Ridklubbens miljöarbete tog fart – Stenungsunds kommun

Ridklubbens miljöarbete tog fart – Stenungsunds kommun

Stenungsunds ridklubb har gjort en rad vattenvårdande miljöåtgärder, bland annat med stöd av pengar som sökts via 8+fjordarprojektet Vatten värt att värna.

I snart två år har ungdomar från Stenungsunds ridklubb jobbat med att samla in pengar för att kunna förbättra anläggningen. På köpet har de lärt sig en hel del om miljön. I dag fungerar klubben som en visningsgård för andra ridklubbar som vill miljöanpassa sina anläggningar.

För åtta år sedan var anläggningen på Stenungsunds ridklubb i så dåligt skick att den var nära
att läggas ner. Räddningen blev ett ekonomiskt bidrag från kommunen.

– Pengarna räckte till att bygga ett ordentligt stall och ett varmt utrymme för personalen. Men fortfarande fanns det mycket som behövde förbättras. Bland annat var hagarna för få och
de som fanns var väldigt blöta och leriga, säger ridskolechef Ann Olofsson.

Klubben beslutade sig för att fortsätta söka olika bidrag och ett möte hölls, där alla medlemmar kunde komma med idéer om hur de skulle gå tillväga. Ungdomarna fick rita upp sin drömanläggning och i uppdraget ingick även att tänka på miljön och kostnader.

– Engagemanget var enormt, alla var ju angelägna om att anläggningen skulle förbättras, säger
Ann.

Klubben fick snart tips om att det fanns LOVA-bidrag från Länsstyrelsen att söka och att ett helt nystartat projekt, Vatten Värt att Värna, som är en del av 8+fjordar, kunde hjälpa till med
ansökningarna.

– Vi kontaktade kommunens projektledare Maria Alm hösten 2019 och i maj året därpå hade vi beviljats bidraget. Vi fick 80 procent från LOVA, resten finansierade vi själva.

Tack vare stödet kunde hagarna dräneras för att vattnet ska rinna undan snabbare. Mellan diket
och hagarna anlades också en näringsfälla i form av en växtzon, så att eventuellt näringsläckage kan fångas upp av växtligheten och avlasta den närliggande bäcken.

Stenungsunds ridklubb ligger precis intill Ödsmålsån som mynnar ut i Jordhammarsviken, vilken är en grund vik med mycket höga art- och biotopvärden. Flera av hagarna gränsar mot ån
och tidigare hade klubben stora problem med näringsläckage från hagarna under regniga årstider.

– Kommunens miljöskyddsinspektörer gjorde regelbundet mätningar i ån och de visade på förhöjda kväve- och fosforhalter. Vi uppmanades att mocka hagarna och då minskade värdena direkt.

Att hagarna nu har dränerats och hårdgjorts har underlättat mockningen och även bidragit till att hästarna inte längre drabbas av mugg. Mugg är en hudinflammation på hästens ben som ofta orsakas av våta och leriga hagar. En annan positiv effekt är att parasittrycket minskar när hagarna hålls rena och torra. Det i sin tur leder till minskad användning av avmaskningsmedel, som också är något som hamnar i våra vattendrag så småningom.

– Det finns många vinster med de här åtgärderna, både för miljön och hästarna, och det tryckte
vi också på i vår bidragsansökan. Vi ville få in så många miljömål som möjligt och det var nog
därför vi beviljades stödet, säger Ann Olofsson och tillägger att de också poängterade vikten av
att ha ett bra visningsställe.

– Det är bra om någon kan föregå med gott exempel. I vårt fall hade vi tur eftersom remissen
om stärkt lokalt åtgärdsarbete gällande övergödning kom ut i samma veva som vår ansökan, så
det blev ännu mer aktuellt.

Fortfarande återstår en del jobb med att förbättra resten av hagarna och ungdomsgruppen har fortsatt att jobba för att få in mer bidrag. De har också fört dagbok över förbättringarna och lagt upp bilder på ridklubbens hemsida.

– Vi har fått väldigt mycket uppmärksamhet. Flera tidskrifter har skrivit om oss och Ridsportförbundet har gjort en utbildningsfilm om hur man kan arbeta med miljöfrågor bland unga. Det är roligt att vi kan inspirera andra, säger Ann Olofsson.

Källa: Stenungsunds kommun

Kontakt
Stenungsunds kommun
0303-73 00 00
kommun@stenungsund.se

Lämna synpunkt

Stenungsunds kommun