22:23  20:06 - STO:s jourcentraler läggs ned vid nyår | 𝗟𝗼𝗸𝗮𝗹𝘁𝗶𝗱𝗻𝗶𝗻𝗴𝗲𝗻 𝗦𝗧𝗢 STO: Brottsofferjouren söker fler frivilliga som vill hjälpa | 𝗟𝗼𝗸𝗮𝗹𝘁𝗶𝗱𝗻𝗶𝗻𝗴𝗲𝗻 𝗦𝗧𝗢 TJÖRN: Trädgårdsmästarens tips inför sommarsäsongen | 𝗟𝗼𝗸𝗮𝗹𝘁𝗶𝗱𝗻𝗶𝗻𝗴𝗲𝗻 𝗦𝗧𝗢
   NYHETERsto    18:49   20/4
 Instagram   #sommarfeeling 💙❤️ | 𝗢𝗿𝘂𝘀𝘁 𝗸𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻  Testa att tagga ditt inlägg med* #STOregionen 
 P4 SVt   Af. Ex. GT DN   Kungälv

Personligt ombud – en hjälp till hjälpen – Stenungsunds kommun

Personligt ombud – en hjälp till hjälpen – Stenungsunds kommun

Personligt ombud hjälper vuxna människor med psykisk ohälsa i kontakter med myndigheter. Få känner till att verksamheten finns och vad de personliga ombuden egentligen gör. Vi bestämde oss därför att besöka dem för att höra mer om arbetet de gör – en hjälp till hjälpen för personer som verkligen behöver det.

Personligt ombud hjälper personer över 18 år med psykisk funktionsnedsättning att få möjlighet att leva ett mer självständigt liv, guida dem i den djungel som kontakter med myndigheter ofta kan vara. Vilka instanser och möjligheter finns till hjälp, vem kontaktar man först och på vilket sätt. Ibland innebär arbetet att hjälpa någon över en hög mental tröskel eller att fylla i en krånglig ansökan.

– Ingen dag är den andra lik, vi anpassar insatserna efter personen vi hjälper. Vi kan till exempel följa med någon till läkaren eller vara ett stöd vid kontakter med olika myndigheter, berättar Maria Jörgensen, ett av de tre personliga ombuden. Vissa vet redan från början vad de vill ha hjälp med, andra behöver vi informera om vilka möjligheter som finns. Viktigt är att vi gör allt tillsammans! Det är inte vi som ringer upp och ordnar saker åt vår klient, vi finns med och stöttar. Det gemensamma målet är att personen på sikt ska klara sig helt själv.

Personligt ombud stöttar i kontakter med sjukvård och myndigheter, men ersätter inte insatser från dem. Personligt ombud är en hjälp till hjälpen.

Från vänster i bild, John Egil Rage, Maria Jörgensen och Bengt Petersson.

I verksamheten arbetar John Egil Rage, Maria Jörgensen och Bengt Petersson.

– I det här arbetet som stundtals kan vara tungt är det bra med kollegialt stöd, att vi tre har varandra. Vi har också olika bakgrunder och kompletterar varandra på ett bra sätt, säger Bengt.

De personliga ombuden har en lokal i Kungälv men träffar sina klienter där det passar den enskilde bäst, det kan vara på kulturhuset Fregatten, på ett café, hemma hos klienten eller på annat överenskommet ställe. Tidigare hade de ingen lokal utan arbetade mobilt.

– En egen lokal är verkligen värdefullt, säger Maria, det ger en större vi-känsla oss emellan och för klienterna är det viktigt att de kan ta sig hit diskret. En lokal som inte ligger i något kommunhus är också en tydlig signal på att vi är en fristående verksamhet.

Att verkligen göra skillnad

– Det bästa med det här jobbet är när man verkligen gör skillnad! Från att träffa en ibland rätt vilsen person, som inte känner till sina rättigheter, till att se den personen till exempel blir självgående ekonomiskt – det är fantastiskt! Kanske kom vi också in i personens liv i precis rätt tid, säger John.

– Vi hjälper väldigt många att inte fastna i ett hjul av ekonomiskt bistånd, eller att ens hamna där från början, fortsätter Bengt.

Det finns en tydlig stolthet hos de tre personliga ombuden och med all rätt, under förra året arbetade de med 60 personer, några som nu helt klarar sig på egen hand!

De personliga ombuden utför stordåd i tysthet.

Faktaruta

Personligt ombud:

  • arbetar kommunövergripande för boende i Stenungsund, Kungälv och Ale.
  • är anställda av kommunen men arbetar helt fristående från myndigheter och vårdgivare.
  • arbetar på uppdrag utifrån klientens behov. Det krävs inget biståndsbeslut eller remiss för att komma i kontakt med personligt ombud.
  • all kontakt med personligt ombud är frivilligt och kostnadsfritt.
  • har sekretess och för inga journaler.
  • har också ett uppdrag att påtala brister i samhällets stödinsatser till personer med psykisk funktionsnedsättning.

Källa: Stenungsunds kommun

Kontakt
Stenungsunds kommun
0303-73 00 00
kommun@stenungsund.se

Lämna synpunkt

Stenungsunds kommun