17:10 12:38 - ”Störst är ökningen i Göteborg och 𝗸𝗿𝗮𝗻𝘀𝗸𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻𝗲𝗿” Stor ökning av covid-19 i Västra Götaland – SVt Väst Lastbil in i räcket på E6 – Påverkar trafiken i båda riktningar under dagen 🅽 Flera sommargäster drabbade av spruckna vattenledningar – P4 Göteborg
Trafik STO E 6 Trafik (E 6) GBG
Stenungsund - Uddevalla
  26/1         NYHETERsto   Köp & Sälj - 16:45
 P4 SVt   Af. Ex. GT DN   Kungälv
S  
5°
 T  
5°
 O  
6°
     STO-regionen (200  Väder24 / YR  FLER

Hur mår Tjörnborna? – Tjörns kommun

Hur mår Tjörnborna? – Tjörns kommun

Hälsa på lika villkor är en nationell undersökning om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor för åldersgruppen 16–84 år. Folkhälsomyndigheten genomför undersökningen vartannat år. 373 Tjörnbor svarade på undersökningen.

Här är några av resultaten från Tjörn:

Tjörnborna mår bra

Trots en pågående pandemi mår Tjörnborna jämförelsevis bra. 73 procent anger att de har ett gott allmänt hälsotillstånd, ett resultat som hamnar bland de 25 procent bästa i landet.

Många Tjörnbor rör sig men fetman ökar också

67 procent anger att de är fysiskt aktiva i minst 150 minuter per vecka. Men 17 procent av Tjörnborna har fetma, en siffra som ökat med åren i hela landet. Endast 22 procent av Tjörnborna äter frukt och grönt mer än tre gånger per dag.

Ängslan, oro och ångest ökar

36 procent av Tjörnborna anger att de besväras av ängslan, oro eller ångest, också det en negativ trend som finns i hela landet. De flesta uppger att de har lätta besvär och det är oftare yngre än äldre personer som upplever ängslan, oro eller ångest.

Ensamhet och social isolering

Fyra procent känner sig ofta ensamma. Det är oftare äldre som upplever ensamhet.

Stark framtidstro

75 procent är mycket eller ganska optimistiska om sin framtid.

Tobaksvanor, alkohol och narkotika

Rökarna på Tjörn minskar – de som röker dagligen är nu 6 procent. 13 procent har riskabla alkoholvanor. 10 procent av Tjörns befolkning har någon gång provat på narkotika, en ökning med tre procentenheter sedan 2015.

Vad gör kommunen för att Tjörnborna ska må ännu bättre?

Här är några exempel på åtgärder som görs för folkhälsan på Tjörn:

Källa: Tjörns kommun

Kontakt
Tjörns kommun
0304-60 10 00
kommun@tjorn.se

Lämna synpunkt

Tjörns kommun