22:23  20:06 - STO:s jourcentraler läggs ned vid nyår | 𝗟𝗼𝗸𝗮𝗹𝘁𝗶𝗱𝗻𝗶𝗻𝗴𝗲𝗻 𝗦𝗧𝗢 STO: Brottsofferjouren söker fler frivilliga som vill hjälpa | 𝗟𝗼𝗸𝗮𝗹𝘁𝗶𝗱𝗻𝗶𝗻𝗴𝗲𝗻 𝗦𝗧𝗢 TJÖRN: Trädgårdsmästarens tips inför sommarsäsongen | 𝗟𝗼𝗸𝗮𝗹𝘁𝗶𝗱𝗻𝗶𝗻𝗴𝗲𝗻 𝗦𝗧𝗢
   NYHETERsto    18:49   20/4
 Instagram   #sommarfeeling 💙❤️ | 𝗢𝗿𝘂𝘀𝘁 𝗸𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻  Testa att tagga ditt inlägg med* #STOregionen 
 P4 SVt   Af. Ex. GT DN   Kungälv

Riktlinjer för skolplaceringar står fast | 𝗦𝘁𝗲𝗻𝘂𝗻𝗴𝘀𝘂𝗻𝗱𝘀 𝗸𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻

Stenungsunds kommun antog förra våren nya riktlinjer för skolplacering. Riktlinjerna reglerar förutom det fria skolvalet vid skolstart och vid byte mellan skolenheter också hur många barn som får plats på varje skola.

Vid årets skolval kunde sex av elva elever vid Ucklumskolan inte beredas plats på sina förstahandsval, Spekerödskolans årskurs 4. Kommunstyrelsen beslutade under onsdagen att inte tillgodose förnyat önskemål från vårdnadshavarna om placering på Spekerödskolan. Anledningen är att det strider mot kommunallagens likställighetsprincipen.

Kommunstyrelsen beslutade dock, vid samma möte, att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram olika förslag på en långsiktig och hållbar lösning så att eleverna i årskurs 3 på Ucklumskolan får en förutsägbar övergång till årskurs 4.

Källa: Stenungsunds kommun

Kontakt
Stenungsunds kommun
0303-73 00 00
kommun@stenungsund.se

Lämna synpunkt

Stenungsunds kommun