05:12     (F)acebook       START  
  05:00     (ST)-tid                   
  06:00     (N)sto        (ST)-tid & (N)sto   
 Matställen i STO        

Kommunfullmäktige sammanträder | 𝗢𝗿𝘂𝘀𝘁 𝗸𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻

Torsdagen den 14 oktober sammanträder kommunfullmäktige. Mötet är öppet för allmänheten. Du kan följa sammanträdet via Webb-TV.

På grund av ett missförstånd har dessvärre felaktig information gått ut till hushållen via nyhetsbladet Orustkommunikén.

Kommunfullmäktige har sitt planerade sammanträde den 14 oktober 2021.

Tid och plats

Torsdag den 14 oktober
Klockan 18:00
Kulturhuset Kajutan

Några punkter på dagordningen

  • Delårsrapport augusti 2021 för Orust kommun
  • Ändring av kommunstyrelsens reglemente
  • Revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige
  • Antagande av övergripande plan mot våld i nära relationer inkluderat hedersrelaterat våld och förtryck

Källa: Orust kommun (Artikeln är borttagen)

Kontakt
Orust kommun
0304-33 40 00
kommun@orust.se

Lämna synpunkt

Orust kommun