23:12     (F)acebook       START  
  21:00     (ST)-tid                   
  23:11     (N)sto        (ST)-tid & (N)sto   
   (111)         (137)         (73)   

Kultur och fritid på Tjörns kommun hbtqi-diplomeras | 𝗧𝗷ö𝗿𝗻𝘀 𝗸𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻

Kultur och fritid på Tjörns kommun hbtqi-diplomeras | 𝗧𝗷ö𝗿𝗻𝘀 𝗸𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻

Efter att ha deltagit i flera utbildningar under året är kultur- och fritidsförvaltningen i Tjörns kommun färdig att hbtqi-diplomeras. Detta firas med tal, kortteater och stand up!

I slutet av 2020 beslutade kultur- och fritidsnämnden om förvaltningens mål för det kommande året, där ett var att hela verksamheten skulle genomgå en omfattande utbildning om hbtqi (ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner, personer med queera uttryck och identiteter och intersexpersoner). Den ideella, icke-vinstdrivande föreningen West Pride anlitades för att genomföra utbildningen och stötta förvaltningen i att ta fram en handlingsplan för det fortsatta arbetet med diskrimineringslagen, där hbtqi är en del.

– Sverige ligger långt framme på lagområdet för hbtqi-personer, men tillsammans behöver vi arbeta för att ändra normer och attityder i samhället som fortsatt exkluderar. Här önskar vi göra skillnad, säger Cathrine Berntsson, tillförordnad förvaltningschef på kultur- och fritidsförvaltningen i Tjörns kommun.

Under parollen Lika Unika hbtqi-diplomeras kultur- och fritidsförvaltningen den 29 november och firar detta med olika framträdanden. Kortteatern Karin och jag – om Karin Boye – framförs av Anja Elvesson, Alfred Elmlund och Emma Vehre-Nilsson (som även skrivit manuset i Deltas grupp Kreativt skrivande). Dessutom underhåller komikern Moa Svan med stand up.

Tid och plats

Kultur- och fritidsförvaltningens hbtqi-diplomering äger rum på Nordiska Akvarellmuseet i Skärhamn.

Måndag 29 november kl 16:45–18:00
Nordiska Akvarellmuseet, Skärhamn

Bilden är från barn- och ungdomsfestivalen Frivolt 2018. Foto: Maria Johannessen

Källa: Tjörns kommun

Kontakt
Tjörns kommun
0304-60 10 00
kommun@tjorn.se

Lämna synpunkt

Tjörns kommun