23:12     (F)acebook       START  
  06:00     (ST)-tid                   
  06:00     (N)sto        (ST)-tid & (N)sto   
   (111)         (137)         (73)   

Gång- och cykelbanan mellan Tallåsen och Nyborgsvägen kommer tillfälligt stängas | 𝗦𝘁𝗲𝗻𝘂𝗻𝗴𝘀𝘂𝗻𝗱𝘀 𝗸𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻

Gång- och cykelbanan mellan Tallåsen och Nyborgsvägen kommer tillfälligt stängas | 𝗦𝘁𝗲𝗻𝘂𝗻𝗴𝘀𝘂𝗻𝗱𝘀 𝗸𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻

Gång- och cykelbanan mellan Tallåsen och Nyborgsvägen kommer att återställas. Arbetena startar den 29 november och planeras vara färdigställda den 10 december.
Under tiden arbetena pågår kommer gång- och cykelbanan att vara helt avstängd

Gående och cyklister hänvisas under tiden till Doterödsvägen.

I samband med återställningen av gång- och cykelbanan kommer det att göras arbeten med gatubelysningen på Nyborgsvägen som i dag inte fungerar på grund av ett kabelfel.

Källa: Stenungsunds kommun

Kontakt
Stenungsunds kommun
0303-73 00 00
kommun@stenungsund.se

Lämna synpunkt

Stenungsunds kommun