21:07     (F)acebook       START  
  22:09     (ST)-tid                           
  20:52     (N)sto        (ST)-tid & (N)sto   
   (113)         (64)         (101)   

Välkommen på årets sista Företagsarena Tjörn den 17/12! | 𝗧𝗷ö𝗿𝗻𝘀 𝗸𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻

Välkommen på årets sista Företagsarena Tjörn den 17/12! | 𝗧𝗷ö𝗿𝗻𝘀 𝗸𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻

På årets sista Företagsarena Tjörn fokuserar vi på den högaktuella frågan elförsörjning! Deltar gör bland annat Ellevio och Svenskt Näringsliv. Fokus är nuläge, utmaningar och lösningar.

Vi avslutar året med ett högaktuellt ämne nämnligen elförsörjningen. Vi inleder morgonen med representanter från Ellevio som förklarar hur elsystemet är uppbyggt och hur kapacitetsbrist, elbrist och elinfrastruktur hänger ihop utifrån ett nationellt perspektiv för att sedan zooma in på Tjörn och situationen i vårt eget elnät.

Därefter möter vi Robert Thorburn, projektledare på Svenskt Näringsliv med fokus på energifrågor. Robert kommer att berätta kring Svenskt Näringslivs satsning ”Kraftsamling elförsörjning” som har fokus på näringslivets behov av stabil och konkurenskraftig eltillförsel. Deras beräkningar visar på ett kraftigt ökat behov av el inom näringslivet under de kommande åren, men presenterar också ett konstruktivt sätt hur man skulle kunna lösa de utmaningar vi står inför.

Som vanligt blandar vi under morgonen information med kortare diskussionspass i mindre grupper.

Varmt välkommen!

Tid: 17 december kl. 8.30-9.30 (vi öppnar mötet kl. 8.15 för test av teknik och möjlighet till digitalt mingel)
Plats: Digitalt via verktyget Zoom, länk skickas den 16 december till samtliga anmälda deltagare

Källa / Anmälan: Tjörns kommun (Artikeln är borttagen)

Kontakt
Tjörns kommun
0304-60 10 00
kommun@tjorn.se

Lämna synpunkt

Tjörns kommun