21:07     (F)acebook       START  
  22:09     (ST)-tid                           
  20:52     (N)sto        (ST)-tid & (N)sto   
   (113)         (64)         (101)   

De förtroendevalda i demokratins tjänst | 𝗧𝗷ö𝗿𝗻𝘀 𝗸𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻

De förtroendevalda i demokratins tjänst | 𝗧𝗷ö𝗿𝗻𝘀 𝗸𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻

För att uppmärksamma att Demokratin fyller 100 år i år, arrangerade kommunfullmäktige ett seminarium för förtroendevalda kring temat ”Vad innebär det som förtroendevald att vara demokratins företrädare 2021?” Seminariet leddes av Conny Brännberg och ägde rum den 1 december. Ett 40-tal av våra förtroendevalda deltog.

För hundra år sedan, i september 1921 hölls val till Sveriges riksdag. Valet var det första där den allmänna lika rösträtten tillämpades i Sverige.

Kvinnor och män kunde nu på lika villkor delta i riksdagsvalet. Demokratin och det levande folkstyret grundat på allas lika möjligheter och vilja att politiskt påverka landets framtid var efter många år intensiva och tidvis bittra stridigheter äntligen ett faktum.

För att uppmärksamma denna centrala händelse i svenskt politiskt liv och historia arrangerade Tjörns kommunfullmäktige ett seminarium kring temat ”Vad innebär det som förtroendevald att vara demokratins företrädare 2021?”

Ledamoten i VG regionfullmäktige och ordförande i regionens kulturnämnd, Conny Brännberg, ledde seminariet.

Källa: Tjörns kommun (Artikeln är borttagen)

Kontakt
Tjörns kommun
0304-60 10 00
kommun@tjorn.se

Lämna synpunkt

Tjörns kommun