21:07     (F)acebook       START  
  22:09     (ST)-tid                           
  20:52     (N)sto        (ST)-tid & (N)sto   
   (113)         (64)         (101)   

Medborgarlöftet 2022 | 𝗢𝗿𝘂𝘀𝘁 𝗸𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻

Medborgarlöftet 2022 | 𝗢𝗿𝘂𝘀𝘁 𝗸𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻

Tillsammans med polisen arbetar vi för att du som bor i kommunen ska känna dig trygg och säker.

Bilden: Kicki Nordberg, kommundirektör Stenungsunds kommun, Evike Sandor, kommundirektör Tjörns kommun, Susanne Arvidsson, lokalpolisområdeschef och Henrik Lindh, kommundirektör Orust kommun.

Medborgarlöften är ett åtagande mellan lokalpolisområde Södra Fyrbodal och de tre kommunerna Stenungsund, Orust och Tjörn till invånarna. Nu förlänger vi 2021 års löfte att gälla även 2022.

Buskörning och droganvändning skapar otrygghet hos kommuninvånarna enligt de medborgardialoger som genomfördes under hösten 2020, då över 2 000 invånare i de tre kommunerna svarade på frågor om trygghet. Det stämmer överens med de aktuella lägesbilder som polis och kommunerna tagit fram för området, baserade på bland annat brottsstatistik och trygghetsmätning.

Polisen lovar att

  • ha minst 15 särskilt riktade insatser mot trafik och droger i de tre kommunerna, med särskilt fokus på att fånga upp ungdomar som riskerar att hamna i kriminalitet eller missbruk

Kommunerna lovar att

  • genomföra föräldrastärkande insatser och involvera näringsliv och andra berörda aktörer i trygghetsarbetet genomföra föräldrastärkande insatser
  • genomföra insatser för att minska kriminaliteten och droganvändningen bland ungdomar
  • genomföra insatser för att öka trafiksäkerheten
  • genomföra fysiska åtgärder för öka den upplevda tryggheten

Medborgarlöftena utgår från de lokala lägesbilderna

Buskörningar och droganvändning skapar otrygghet hos kommuninvånarna. Det framgår av de medborgardialoger som har genomförts under hösten 2020, då över 2000 invånare i de tre kommunerna har svarat på frågor om trygghet.

Resultatet av dialogerna stämmer överens med de aktuella lägesbilder som polis och kommunerna tagit fram för området, baserade på bland annat brottsstatistik och trygghetsmätning.

Det gemensamma långsiktiga målet för oss är att öka den upplevda tryggheten för våra invånare samt minska brottsligheten bland ungdomar och stoppa nyrekrytering.

Relaterad information

Källa: Orust kommun

Kontakt
Orust kommun
0304-33 40 00
kommun@orust.se

Lämna synpunkt

Orust kommun