Vattenläcka i Stora Höga | 𝗦𝘁𝗲𝗻𝘂𝗻𝗴𝘀𝘂𝗻𝗱𝘀 𝗸𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻

Det har uppstått en vattenläcka i Stora Höga, berörda vägar är Edvards väg, Gläntans väg, Hermans väg, Högavägen, Nicklas väg, Olas väg, Petters väg, Skårsvägen, Torkels väg och Valebergsvägen. Reparationsarbete pågår och beräknas vara klart inatt. Vattentank kommer att finnas utställd vid gräsplanen/lekplatsen.

Bra att veta

I samband med ledningsarbeten eller andra störningar på ledningsnätet kan vattnet bli missfärgat. Det beror i regel på att järnavlagringar i rören släpper och följer med vattnet. I de flesta fall så försvinner missfärgningen om du spolar en liten stund i dina egna kranar. Vattnet är trots missfärgningen inte hälsofarligt.

Ibland kan vattnet vara mjölkaktigt. Detta beror på att luft har kommit in i ledningen i samband med reparation. Om vattnet får stå en liten stund så blir det helt klart. Luft i ledningen påverkar inte vattnets kvalitet i övrigt.

Mer information om det kommunala vattnet

Källa: Stenungsunds kommun (Artikeln är borttagen)

Kontakt
Stenungsunds kommun
0303-73 00 00
kommun@stenungsund.se

Lämna synpunkt

Stenungsunds kommun