Vattenavstängning i Gunnersviken, Ängvägen och Skutholmsvägen | 𝗧𝗷ö𝗿𝗻𝘀 𝗸𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻

Vattnet kommer att stängas av i Gunnersviken, Ängvägen och Skutholmsvägen tisdag den 21 juni mellan klockan 10:00-16:00.

Vatten kommer att stängas av på grund av ett planerat ledningsarbete.

Om driftstörningen

Berörda områden

Gunnersviken, Ängvägen och Skutholmsvägen

Påbörjad

2022-06-21 10:00

Förväntas klart

2022-06-21 16:00

Bra att veta

I samband med arbeten eller andra störningar på ledningarna kan vattnet bli missfärgat. Det beror i regel på att järnavlagringar i rören släpper och följer med vattnet. Det kan också bli mjölkaktigt vilket beror på att luft kommit in i ledningarna. Låt vattnet rinna en stund så försvinner missfärgningarna, men undvik att tvätta vitt tills det har försvunnit helt.
Vattnet är trots missfärgningen inte hälsofarligt.

Källa: Tjörns kommun (Artikeln är borttagen)

Kontakt
Tjörns kommun
0304-60 10 00
kommun@tjorn.se

Lämna synpunkt

Tjörns kommun