Inbjudan till samråd rörande förslag till vattenskyddsområde för Korskällan samt förslag till vattenskyddsområde för Rödsvattnet | 𝗢𝗿𝘂𝘀𝘁 𝗸𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻

Inbjudan till samråd rörande förslag till vattenskyddsområde för Korskällan samt förslag till vattenskyddsområde för Rödsvattnet | 𝗢𝗿𝘂𝘀𝘁 𝗸𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻

Vi har för avsikt att fastställa nya vattenskyddsområden med tillhörande skyddsföreskrifter för ytvattentäkten Rödsvattnet och grundvattentäkten Korskällan.

Totalt får cirka 7 000 av kommunens drygt 15 000 invånare konsumtionsvatten från vår vattenförsörjningsanläggning. Vattenförsörjningen baseras huvudsakligen på två vattentäkter, sjön Rödsvattnet, som är en ytvattentäkt, och Korskällan, som är en grundvattentäkt.

Vi har utifrån att regelverket och vägledningar ändrats samt utifrån de synpunkter som inkommit tagit fram nya förslag för skyddsområden och skyddsföreskrifter för Korskällan och Rödsvattnet. Materialet har även kompletterats med motiv till varför de olika föreskrifterna föreslås.

Då det är omfattande ändringar som gjorts har vi bestämt att föreskrifterna ska skickas ut på ett nytt samråd. Detta för att alla sakägare inom området samt politikerna som beslutar ska ha kännedom om de konsekvenser beslutet medför.

Målsättningen är att kommunfullmäktige ska kunna fastställa vattenskyddsområden och föreskrifter under hösten 2022.

Samrådstid

Förslagen till skyddsföreskrifter och vattenskyddsområden kommer att finnas för samråd från och med 21 juni till och med 19 juli 2022.

Information och synpunkter

Du finner samtliga handlingar på kommunens hemsida www.orust.se.

Materialet kommer även att finnas tillgängligt på Henåns bibliotek, andra våningen, under bibliotekets öppettider:
måndag 12:00-15:00
tisdag, onsdag och torsdag 10:00-19:00
fredag 10:00-17:00
lördag 10:00-14:00

Synpunkter lämnas skriftligen till Orust kommun, 473 80 HENÅN, eller via e-post samhallsutveckling@orust.se

Märk brev och e-post med ”Synpunkt Korskällan” eller ”Synpunkt Rödsvattnet”, beroende på vilket vattenskyddsområde synpunkten avser.

Inkomna synpunkter kommer att beaktas och bemötas i en samrådsredogörelse.

Samrådsredogörelsen kommer att bifogas materialet som lämnas till kommunfullmäktige för beslut.

Frågor

Under samrådstiden kan frågor ställas till:

Tony Karlsson, 0304-33 40 00, tisdagar och torsdagar, klockan 10:00-12:00.

Bilden: Flygbild över ytvattentäkten Rödsvattnet

Källa: Orust kommun

Kontakt
Orust kommun
0304-33 40 00
kommun@orust.se

Lämna synpunkt

Orust kommun