Hofvenströms fullträff på SM: ”Jag tänkte: Vad är det frågan om?”

Hofvenströms fullträff på SM: ”Jag tänkte: Vad är det frågan om?”

”De som inte riktigt visste vem jag var kanske har fått ett namn”.

Läs mer:
https://www.sttidningen.se/sport/hofvenstr%C3%B6ms-fulltr%C3%A4ff-p%C3%A5-sm-jag-t%C3%A4nkte-vad-%C3%A4r-det-fr%C3%A5gan-om-1.75348824

𝗦𝗧-𝘁𝗶𝗱𝗻𝗶𝗻𝗴𝗲𝗻