Nystartat konsultföretag i Stenungsund

Nystartat konsultföretag i Stenungsund

T.e Consulting 2.0 AB, som har sitt säte i Stenungsund, ska enligt verksamhetsbeskrivningen ”äga och förvalta aktier och andelar i dotter- och intressebolag”.

Läs mer:
https://www.sttidningen.se/nya-f%C3%B6retag/nystartat-konsultf%C3%B6retag-i-stenungsund-1.75418349

𝗦𝗧-𝘁𝗶𝗱𝗻𝗶𝗻𝗴𝗲𝗻