Fastighetsägare krävs på miljoner i gatukostnader | (𝗽𝗿𝗲𝗻𝘂𝗺𝗲𝗿𝗮𝗻𝘁𝗲𝗿)

Fastighetsägare krävs på miljoner i gatukostnader | (𝗽𝗿𝗲𝗻𝘂𝗺𝗲𝗿𝗮𝗻𝘁𝗲𝗿)

Mångårig tvist avgjord i mark- och miljödomstolen: ”Det är klart vi är besvikna.”

Mark- och miljödomstolen gick på kommunens linje och företagarna förlorade målet i den segdragna tvisten om gatukostnadsavgifter i Stora Höga. Nu tvingas de tillsammans betala över 5,6 miljoner kronor till Stenungsunds kommun.
– Det är klart vi är besvikna, säger Sven-Olov Molin, en av de berörda fastighetsägarna.

Tvisten om gatukostnadsavgifterna i Stora Höga har pågått i över tio år. Detta efter att kommunen 2009 krävde drygt 13 miljoner kronor i gatukostnadsavgifter av fastighetsägarna i Stora Höga, varav sju då vägrade att betala och därför stämdes inför mark- och miljödomstolen förra året.

Bakgrunden till konflikten är bland annat att kommunen, efter en utredning som gjordes för över 20 år sedan, låtit anlägga en asfalterad belyst väg i industriområdet, där de själva sedan sålt flera tomter och planerar för en återvinningscentral.

”Påtvingad kostnad”

De fastighetsägare som tidigare skötte vägarna i området själva och nu vägrat betala gatukostnadsersättningarna, menar dock att detta är en påtvingad avgift för dem eftersom de själva vare sig bett om eller ansett sig behöva den nya vägen. De menar också att den 22 år gamla utredningen som kommunen hänvisar till är föråldrad och att den kostnad de krävts på är oskälig, eftersom vissa som fått fakturor inte fått sina kostnader indexuppräknande medan andra fått detta.

Skäl för jämkning saknas

Men i förra veckan kom domen från mark- och miljödomstolen i Vänersborg som valt att gå på kommunens linje.

Läs mer:
https://www.sttidningen.se/nyheter/stenungsund/fastighets%C3%A4gare-tvingas-betala-%C3%B6ver-fem-miljoner-i-gatukostnader-1.75318833

𝗦𝗧-𝘁𝗶𝗱𝗻𝗶𝗻𝗴𝗲𝗻