Klorutsläpp via avloppsvatten – åtgärdat | 𝗦𝘁𝗲𝗻𝘂𝗻𝗴𝘀𝘂𝗻𝗱𝘀 𝗸𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻

Uppdatering: Utsläppet är nu åtgärdat.

Ett mindre klorutsläpp via avloppsvatten pågår, men är under kontroll.

Klordoft kan förekomma i västlig riktning, men det är ingenting att oroa sig för.

Källa: Stenungsunds kommun

Kontakt
Stenungsunds kommun
0303-73 00 00
kommun@stenungsund.se

Lämna synpunkt

Stenungsunds kommun