ÅSIKT | Äldreomsorgen – där alla måste kunna trolla?

ÅSIKT | Äldreomsorgen – där alla måste kunna trolla?

Nu är det hög tid att också äldreomsorgen ges förutsättningar till utveckling, skriver insändarskribenterna.

Läs mer:
https://www.sttidningen.se/%C3%A5sikt/%C3%A4ldreomsorgen-d%C3%A4r-alla-m%C3%A5ste-kunna-trolla-1.78235828

𝗦𝗧-𝘁𝗶𝗱𝗻𝗶𝗻𝗴𝗲𝗻