ÅSIKT | Endast vissa partier får vara med under debatterna – varför?

ÅSIKT | Endast vissa partier får vara med under debatterna – varför?

Är man rädd för utmaningen från de övriga partierna? undrar insändarskribenterna.

Läs mer:
https://www.sttidningen.se/%C3%A5sikt/endast-vissa-partier-f%C3%A5r-vara-med-under-debatterna-varf%C3%B6r-1.78235467

𝗦𝗧-𝘁𝗶𝗱𝗻𝗶𝗻𝗴𝗲𝗻