Huset på Bergdalen 6 i Stora Höga sålt för andra gången på kort tid

Huset på Bergdalen 6 i Stora Höga sålt för andra gången på kort tid

Frans Stefan Ylander, 65, och Maj Ingela Björkman, 66, är nya ägare till fastigheten på adressen Bergdalen 6 i Stora Höga.

Läs mer:
https://www.sttidningen.se/lagfarter/huset-p%C3%A5-bergdalen-6-i-stora-h%C3%B6ga-s%C3%A5lt-f%C3%B6r-andra-g%C3%A5ngen-p%C3%A5-kort-tid-1.78195055

𝗦𝗧-𝘁𝗶𝗱𝗻𝗶𝗻𝗴𝗲𝗻