Badplatser öppnas för bad igen

Badplatser öppnas för bad igen

Nya vattenprover visar att vattnet är okej.

Det var i förra helgen som Tjörns kommun gick ut med en avrådan för bad vid Gunneby badplats, Olsnäs badplats, Tubbevikens badplats samt Ängevikens badplats. Nu visar nya vattenprover att vattnet åter är tjänligt.

Läs mer:
https://www.sttidningen.se/nyheter/tj%C3%B6rn/badplatser-%C3%A5ter-%C3%B6ppna-f%C3%B6r-bad-avr%C3%A5dan-h%C3%A4vs-1.78265837

𝗦𝗧-𝘁𝗶𝗱𝗻𝗶𝗻𝗴𝗲𝗻