Budgetförslagen i korthet | 𝗱𝗿𝘂𝘀𝘁 đ—žđ—Œđ—șđ—șđ˜‚đ—»

PÄ kommunfullmÀktiges sammantrÀde den 18 augusti ska budget för 2023 med plan för 2024 och 2025 antas. HÀr Àr en kort sammanfattning som beskriver oppositionens budgetförslag jÀmfört med majoritetens budgetförslag inför 2023.

Den politiska majoriteten, Socialdemokraterna, Moderaterna och Liberalerna har tagit fram en budget för 2023 med plan för 2024 och 2025 som kommunstyrelsen stÀllde sig bakom den 29 juni.

Oppositionen har lÀmnat in fem alternativa budgetförslag. Det Àr VÀnsterpartiets förslag, Sverigedemokraternas förslag, Folkviljans förslag, Centerpartiets och Miljöpartiet de grönas förslag samt Oberoende Maritha Dyfvermans förslag.

Det finns som vanligt möjlighet för dig att stÀlla frÄgor om budgetförslagen pÄ mötet.

Kort sammanfattning av de olika budgetförslagen för Är 2023

Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna förslag

Det ekonomiska resultatet, investeringsbudgeten och ökningen av lÄneskulden ligger i nivÄ med majoritetens budgetförslag. C och MP vÀljer att inte förÀndra skattesatsen, vilket innebÀr ett extra utrymme pÄ 4 miljoner kronor jÀmfört med majoritetens förslag. Dessutom omfördelas 2,5 miljoner kronor frÄn parkenhetens budget och projekt Timmerhult som majoriteten satsar pÄ i sin budget med 0,6 miljoner kronor till sektor omsorg vill inte C och MP genomföra i egen regi utan genom samverkan. Detta ger tillsammans ett utrymme pÄ totalt 7,1 miljoner kronor som partierna anvÀnder till satsningar pÄ mindre barngrupper i förskolan, fler sommaröppna förskole- och fritidshemsavdelningar, högre friskvÄrdsbidrag, ökad samverkan med civilsamhÀllet, utveckling av medborgarbudget och mer resurser till sektor omsorg.

Folkviljan Orusts förslag

Det ekonomiska resultatet, investeringsbudgeten och ökningen av lÄneskulden ligger i nÀrheten av majoritetens budgetförslag. Skattesatsen sÀnks med 10 öre precis som i majoritetens förslag. Genom att minska parkenhetens budget med 3 miljoner och inte göra samma satsningar som majoriteten sÄsom tilldela miljöenheten och byggenheten extra resurser, kontaktcenter och inte genomföra projekt Timmerhult skapar Folkviljan ett utrymme pÄ 6,4 miljoner kronor som ger satsningar pÄ skolresor, förstÀrkt bemanning och högre löner inom sektor omsorg och högre investeringsbidrag till föreningar.

VÀnsterpartiets förslag

Det ekonomiska resultatet, investeringsbudgeten och ökningen av lÄneskulden ligger i nivÄ med majoritetens budgetförslag. VÀnsterpartiet vÀljer att höja skattesatsen med 25 öre istÀllet, vilket innebÀr ett extra utrymme pÄ 13,5 miljoner kronor jÀmfört med majoritetens förslag. VÀnsterpartiet vill minska budgeten för parkenhet med 3,5 miljoner kronor, vilket ocksÄ skapar mer utrymme. Satsningarna uppgÄr till 19 miljoner mer Àn i majoritetens förslag och bestÄr av utökad revision, högre friskvÄrdsbidrag, mindre barngrupper i förskolan, utökning av resurser i skolan, en tjÀnst som socialsekreterare, utredning om arbetstidsförkortning och ökat personalinflytande inom vÄrd och omsorg, drift och underhÄll av vandringleder, utredning av cykelvÀgar, mer fritidsaktiviteter, ökat föreningsbidrag till alla föreningar och en högre reserv för oförutsedda kostnader.

Sverigedemokraternas förslag

Skattesatsen sÀnks med 10 öre precis som i majoritetens förslag. Investeringsbudgeten och ökningen av lÄneskulden ligger i nivÄ med majoritetens budgetförslag. Genom att sÀnka resultatnivÄn med 3 miljoner kronor till 2 %, minska parkenhetens budget med 2,5 miljoner och göra samma satsningar som majoriteten sÄsom projekt Timmerhult och lÀgre höjning av investeringsbidraget till föreningar skapar partiet ett utrymme pÄ 6,8 miljoner kronor som innebÀr satsningar pÄ utökad revision, mindre barngrupper i förskolan och högre löner till vÄrd- och omsorgsanstÀllda. Budgetförslaget innebÀr att taxan för vatten och avlopp fÄr höjas med högst 8 % och inte 10 %.

Oberoende Maritha Dyfvermans förslag

Det ekonomiska resultatet ligger i nivÄ med majoritetens budgetförslag. Investeringsbudgeten Àr lÀgre, vilket ger ett lÀgre behov av nyupplÄning. Skattesatsen Àr oförÀndrad, vilket innebÀr ett extra utrymme pÄ 4 miljoner kronor jÀmfört med majoritetens förslag. Totalt uppgÄr utrymmet till 4,3 miljoner med lÀgre finansiella kostnader pÄ grund av lÀgre investeringsnivÄ. Utrymmet anvÀnds till satsningar pÄ höjt friskvÄrdsbidrag, mindre barngrupper i förskolan och förstÀrkning till sektor omsorg.

Budgetförslagen i siffror

Budget 2023

Mnkr = miljoner kronor

Majoriteten, kommun-styrelsens

förslag

C, Mp Folkviljan Orust V SD Oberoende
Ekonomiskt resultat,

överskott mnkr

24,6 24,6 24,3 24,6 21,6 24,6
Skattesats SÀnkt skattesats 10 öre till 22,51 kronor. Effekt 4 mnkr lÀgre skatteintÀkter OförÀndrad skattesats pÄ 22,61 kronor SÀnkt skattesats 10 öre till 22,51 kronor Höjd skattesats 25 öre till 22,86 kronor. Effekt cirka 9 mnkr mer skatteintÀkter SÀnkt skattesats 10 öre till 22,51 kronor OförÀndrad skattesats pÄ 22,61 kronor
InvesteringsnivÄ

mnkr

210 210 210 210 210 168
Ökning av lĂ„neskulden

mnkr

85 85 85 85 85 LÀgre Àn 85
Utökning av sektorernas budgetramar miljoner kronor
Politisk verksamhet 1,6 1,6 1,6 1,8 1,8 1,6
Ledning och verksamhetsstöd 3,8 4,4 2,8 4,1 3,8 4,1
LĂ€rande 6,3 9,2 7,7 16,4 10,7 8,2
Omsorg 8,7 10,6 11,1 10,5 10,3 10,9
SamhÀllsutveckling 2,0 3,1 3,1 5,6 1,8 2,0
Delsumma satsningar 22,3 28,8 26,2 38,3 28,3 26,7
Minskning av sektorernas budgetram miljoner kronor Majoriteten, kommun-styrelsens förslag C, Mp Folkviljan Orust V SD Oberoende
Politisk verksamhet -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4
Ledning och verksamhetsstöd -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5
LĂ€rande -3,8 -3,8 -3,8 -3,8 -3,8 -3,8
Omsorg -2,1 -2,1 -2,1 -2,1 -2,1 -2,1
SamhÀllsutveckling -0,5 -3,0 -4,1 -2,0 -3,0 -0,5
Delsumma minskning -7,3 -9,8 -10,9 -10,8 -9,8 -7,3
Kommunstyrelsens medel till förfogande 2,2 2,2 2,2 4,2 2,2 2,2
Taxehöjning vatten och avlopp % Högst 10 Högst 10 Högst 10 Högst 8 Högst 10 Högst 10

KĂ€lla: Orust kommun

Kontakt
Orust kommun
0304-33 40 00
kommun@orust.se

LĂ€mna synpunkt

Orust kommun