Vändningen: Färre fall av covid-19 i regionen

Vändningen: Färre fall av covid-19 i regionen

Under förra veckan minskade antalet covid-fall i Västra Götalandsregionen. Även antalet inneliggande på sjukhusen har minskat.

Under vecka 30 rapporterades 584 fall av covid-19 i Västra Götaland, enligt ett pressmeddelande från Västra Götalandsregionen. Det är en minskning med cirka 19 procent jämfört med föregående vecka.

Även antalet inneliggande på regionens sjukhus har minskat. Tredje augusti hade de totalt 112 patienter med covid-19, varav två låg på intensivvården. Föregående vecka var 127 personer inlagda, varav fyra inom intensivvården.

Läs mer:
https://www.sttidningen.se/nyheter/stenungsund/f%C3%A4rre-fall-av-covid-19-i-v%C3%A4stra-g%C3%B6talandsregionen-1.78255993

𝗦𝗧-𝘁𝗶𝗱𝗻𝗶𝗻𝗴𝗲𝗻